31 oktober 2023: vergadering Beraad en Advies P&C

27 oktober 2023, 12:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Dinsdag 31 oktober om 19.30 uur is er een vergadering Beraad en Advies P&C. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Er kan worden ingesproken.

U kunt de vergadering ook volgen via de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.

Agenda

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • 2e Tussenrapportage 2023 Albrandswaard
  • Begroting 2024 Albrandswaard
  • 1e Begrotingswijziging 2024 Albrandswaard
  • Zienswijze 2e begrotingswijziging op 2023 en 1e begrotingswijziging 2024 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)
  • Stedin toetreding staat en aandelenemissie

Spreekrecht

Er kan worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen via het raadsinformatiesysteem. U kunt de vergadering live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.