2 oktober 2023: raadsvergadering

29 september 2023, 12:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 2 oktober 2023 om 20.00 uur is er een raadsvergadering. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Er kan worden ingesproken.

U kunt de vergadering ook volgen via de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.

Agenda

 • Spreekrecht
 • Vragenhalfuur
 • Vaststelling verslag openbare raadsvergadering 3 juli 2023
 • Ingekomen stukken
 • Sportpark De Omloop – stemming over amendement A van de EVA en het concept raadsbesluit i.v.m. stakende stemmen d.d. 3 juli 2023
 • Zienswijze en toestemming 2e wijziging GR SVHW
 • Reactie wijzigingen Wgr bij de GR Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond
 • Herbenoeming twee leden Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs
 • Zienswijze conceptbegroting 2024 BAR-organisatie ‘nieuwe stijl’
 • Bestemmingsplan Vogelbuurt Rhoon
 • Bestemmingsplan Oud Rhoonsedijk 33 Poortugaal
 • 1e wijziging Verordening afvalstoffenheffing 2023
 • Verordening starterslening 2023
 • Ontwikkelstrategie “Hof van Poortugaal”

Bekijk de agenda en de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem

Spreekrecht

Er kan worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen via het raadsinformatiesysteem. U kunt de vergadering ook live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.