18 juni 2024: vergadering Beraad en Advies Planning & Control

14 juni 2024, 12:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Dinsdag 18 juni om 19.30 uur is er een vergadering Beraad en Advies Planning & Control. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Er kan worden ingesproken.

U kunt de vergadering ook volgen via de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.

Agenda

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Meerjaren Prognose Ontwikkelingsprojecten (MPO) 2024
  • Uitsluiten lokaal inkoopbeleid bij jaarrekening 2023
  • Jaarstukken 2023 Albrandswaard
  • 1e Tussenrapportage 2024
  • Voorjaarsnota 2025 Albrandswaard
  • Investeringskrediet voor het realiseren van flexwoningen

Bekijk de agenda en de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem.

Spreekrecht

Er kan worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen via het raadsinformatiesysteem. U kunt de vergadering live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.