18 december 2023: Raadsvergadering

15 december 2023, 11:04
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 18 december 2023 om 20.00 uur is er een raadsvergadering. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Er kan worden ingesproken.

U kunt de vergadering ook volgen via de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.

Agenda

 • Afscheid raadslid B.I. van de Ven fractie CDA
 • Toelating nieuw raadslid
 • Beëdiging nieuw raadslid
 • Spreekrecht
 • Vragenhalfuur
 • Vaststelling verslag openbare raadsvergadering 6 november 2023
 • Ingekomen stukken
 • Wijziging incorporatiebeding arbeidsovereenkomst per 1 januari 2024 griffie
 • Zienswijze wijziging GR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
 • Wijzigingsbesluiten door nieuwe ambtelijke organisatie Albrandswaard
 • Rechtmatigheidsverantwoording 2024 Albrandswaard: vaststelling alle benodigde en verplichte documenten
 • Samenwerkingsovereenkomst Ridderkerk-Albrandswaard
 • Ruimtelijk Marktinitiatief ‘Ambachtstraat 9 te Poortugaal’
 • Grondexploitatie woningbouwlocatie De Omloop
 • Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs en Kinderopvang
 • Locatiebesluit dislocatie Don Boscoschool
 • Belastingverordeningen en –tarieven
 • Verordening Nadeelcompensatie Albrandswaard 2024
 • Investeringskrediet sportpark De Omloop
 • Verordening bestemmingsreserve betaalbare en bereikbare woningen Albrandswaard 2023
 • Woningbouw “Hof van Poortugaal”

Bekijk de agenda en de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem

Spreekrecht

Er kan worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen via het raadsinformatiesysteem. U kunt de vergadering ook live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.