15 januari 2024: vergadering Beraad en Advies Welzijn

12 januari 2024, 12:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 15 januari om 19.30 uur is er een vergadering Beraad en Advies Welzijn. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Er kan worden ingesproken.

U kunt de vergadering ook volgen via de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.

Agenda

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen
  • Financiële verordening 2024
  • Verordening Re-integratie, loonkostensubsidie en tegenprestatie 2023
  • Delegatiebesluit trouwlocaties
  • Wonen Welzijn Zorg Visie
  • Meerjaren onderhoudsplan 2023-2037 en investeringen zwembad Albrandswaard

Spreekrecht

Er kan worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen via het raadsinformatiesysteem. U kunt de vergadering