13 mei: vergadering Beraad en Advies Ruimte

9 mei 2024, 11:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 13 mei om 19.30 uur is er een vergadering Beraad en Advies Ruimte. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Er kan worden ingesproken.

U kunt de vergadering ook volgen via de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.

Agenda

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Terugkoppeling uit GR-en
  • Toestemming wijziging GR BAR-organisatie
  • Zienswijze op de Jaarstukken 2023 en concept Begroting 2025 De Bedrijfsvoeringspartner
  • Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2024
  • Bestemmingsplan Kruisdijkpark Poortugaal

Bekijk de agenda en de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem.

Spreekrecht

Er kan worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen via het raadsinformatiesysteem. U kunt de vergadering live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.