12 februari 2024: vergadering Beraad en Advies Welzijn

9 februari 2024, 12:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 12 februari om 19.30 uur is er een vergadering Beraad en Advies Welzijn. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Er kan worden ingesproken.

U kunt de vergadering ook volgen via de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.

Agenda

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen
  • Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam Rijnmond
  • Zienswijze op de ontwerpregeling van de GR Jeugdhulp
  • Wensen en bedenkingen AW inzake deelname in Stedin

Spreekrecht

Er kan worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen via het raadsinformatiesysteem. U kunt de vergadering live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.