11 september 2023: vergadering Beraad en Advies Welzijn

8 september 2023, 08:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 11 september om 19.30 uur is er een vergadering Beraad en Advies Welzijn. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Er kan worden ingesproken.

U kunt de vergadering ook volgen via de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.

Agenda

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen
  • Zienswijze en toestemming 2e wijziging GR (SVHW)
  • Reactie wijzigingen Wgr bij de GR Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond
  • Herbenoeming twee leden Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs
  • Zienswijze conceptbegroting 2024 BAR-organisatie ‘nieuwe stijl’
  • Concept Wonen Welzijn Zorg Visie 2024-2030

Spreekrecht

Er kan worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen via het raadsinformatiesysteem. U kunt de vergadering live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.