1 juli 2024: Raadsvergadering

28 juni 2024, 12:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 1 juli 2024 om 17.00 uur is er een raadsvergadering. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Er kan worden ingesproken.

U kunt de vergadering ook volgen via de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.

Agenda

 • Installeren kinderburgemeester
 • Beëdiging (kinder)ombudsman
 • Spreekrecht
 • Vragenhalfuur
 • Vaststelling verslag openbare raadsvergadering 3 juni 2024
 • Ingekomen stukken
 • Voordracht raadsleden voor benoeming in adviescommissies MRDH
 • Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2024 en Begroting 2025 GR Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond
 • Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2024 en Begroting 2025 SVHW
 • Toestemming wijziging GR GGD Rotterdam-Rijnmond
 • Zienswijze Begroting 2025 GGD Rotterdam-Rijnmond
 • Toestemming wijziging GR Veiligheidsregio Rotterdam
 • Zienswijze 2e Begrotingswijziging 2024 en Begroting 2025 GR Veiligheidsregio Rotterdam
 • Verordening woonruimtebemiddeling
 • Zienswijze ontwerpbegroting 2025 GR DCMR Milieudienst Rijnmond
 • Zienswijze ontwerpbegroting 2025 GR MRDH
 • Vaststellen gewijzigde gemeenschappelijke regeling MRDH
 • Zienswijze ontwerpbegroting 2025 GR Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)
 • Meerjaren Prognose Ontwikkelingsprojecten (MPO) 2024
 • Uitsluiten lokaal inkoopbeleid bij jaarrekening 2023
 • Jaarstukken 2023 Albrandswaard
 • 1e Tussenrapportage 2024 Albrandswaard
 • Voorjaarsnota 2025 Albrandswaard
 • Investeringskrediet voor het realiseren van flexwoningen

Bekijk de agenda en de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem

Spreekrecht

Er kan worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen via het raadsinformatiesysteem. U kunt de vergadering ook live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.