Het Wonen, Welzijn en Zorg beraad (WWZ beraad) heeft 2 taken:

  • Adviseren van het college van burgemeester en wethouders over het gemeentelijk beleid op wonen, welzijn en zorg en de uitvoering van het beleid.
  • Signaleren van knelpunten en nieuwe kansen op bovengenoemde terreinen en het beleid van gemeente en deelnemers zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

In het WWZ beraad zijn alle professionele aanbieders die in Albrandswaard op één of meerdere onderdelen van wonen, welzijn en zorg werkzaam zijn vertegenwoordigd.

Contactgegevens

Mevrouw Lea Beks, voorzitter
Telefoonnummer: (010) 501 88 77
E-mail: l.beks@argoszorggroep.nl