Als u dringend andere woonruimte nodig heeft, bijvoorbeeld als u op korte termijn geen uitzicht heeft op andere (on)zelfstandige woonruimte, kunt u woonurgentie aanvragen. U krijgt dan voorrang bij het zoeken naar een woning. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke situaties.

Voorwaarden

  •     U woont in de gemeente Albrandswaard.
  •     U bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
  •     U bent 18 jaar of ouder.
  •     Het is niet uw eigen schuld dat u snel een andere woning nodig heeft.
  •     Uw inkomen is niet hoger dan € 39.055,00 (prijspeil 2020).

Hoe het werkt

U kunt urgentie uitsluitend persoonlijk bij de gemeente aanvragen.

Wij zijn wettelijk verplicht om bij de voorbereiding van de beslissing op uw aanvraag, onderzoek te doen naar alle relevante omstandigheden. Bovendien willen wij u niet belasten met het aanleveren van gegevens, die al bij ons of bij Woonnet Rijnmond bekend zijn. Daarom raadplegen wij uw inschrijving in de BRP en uw account bij Woonnet Rijnmond. Zo kunnen we ervoor zorgen dat uw aanvraag met de juiste gegevens kan worden afgehandeld.

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende bewijsstukken van u nodig:

  • jaaropgave(n) en inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst over het afgelopen jaar en recente inkomensgegevens van alle leden van het huishouden (18 jaar en ouder) die meeverhuizen;
  • bij geen jaarinkomen; een inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst, waaruit blijkt dat er geen loon-, inkomensgegevens bekend zijn over het afgelopen jaar van alle leden van het huishouden (18 jaar en ouder) die meeverhuizen;
  • bij inkomensdaling; officiële bewijsstukken waaruit blijkt dat het (gezamenlijk) jaarinkomen lager is dan de inkomensgrens.

Afhankelijk van de urgentiegrond hebben wij ook de volgende bewijsstukken van u nodig.

Wat kost het?

  • Aanvraag: € 50,00
  • Aanvraag op basis van medische noodzaak: € 44,60 extra

Wilt u de urgentieverklaring intrekken?

Regel dit via het online formulier:
Trek mijn urgentieverklaring in

Heeft u vragen?

Bel ons dan op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur: (010) 506 11 11. Of stuur een e-mail naar huisvesting@bar-organisatie.nl

Hoe lang duurt het?

Wij beslissen binnen 8 weken nadat het aanvraagformulier en het inschrijfgeld is ontvangen. Deze termijn wordt verlengd met de tijd die u nodig heeft om alle bewijsstukken te overleggen.

U krijgt van ons een brief met de beslissing. Als we u de urgentieverklaring toesturen, krijgt u daar ook een uitleg bij. Daarin staan uw rechten en plichten als urgent woningzoekende vermeld.

Bezwaar maken

Staat in de brief dat u geen urgentieverklaring krijgt? En bent u het niet eens met de uitleg die we geven? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?