Als u dringend andere woonruimte nodig heeft, bijvoorbeeld als u op korte termijn geen uitzicht heeft op andere (on)zelfstandige woonruimte, kunt u woonurgentie aanvragen. U krijgt dan voorrang bij het zoeken naar een woning. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke situaties.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

 •     U woont in de gemeente Albrandswaard.
 •     U bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
 •     U bent 18 jaar of ouder.
 •     U mag een woning niet weigeren.
 •     Het is niet uw eigen schuld dat u snel een andere woning nodig heeft.
 •     Uw inkomen is niet hoger dan € 39.055,00 (prijspeil 2020).

Aanpak

Urgentie voor een woning vraagt u bij ons aan. Dit gaat zo:

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende bewijsstukken van u nodig:

 • jaaropgave(n) en inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst over het afgelopen jaar en recente inkomensgegevens van alle leden van het huishouden (18 jaar en ouder) die meeverhuizen;
 • bij geen jaarinkomen; een inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst, waaruit blijkt dat er geen loon-, inkomensgegevens bekend zijn over het afgelopen jaar van alle leden van het huishouden (18 jaar en ouder) die meeverhuizen;
 • bij inkomensdaling; officiële bewijsstukken waaruit blijkt dat het gezamenlijk jaarinkomen lager is dan de inkomensgrens;
 • bij zwangerschap; een originele zwangerschapsverklaring waaruit blijkt dat er sprake is van tenminste drie maanden zwangerschap.

Afhankelijk van de urgentiegrond hebben wij ook de volgende bewijsstukken van u nodig.

Wilt u de urgentieverklaring intrekken?

Regel dit via het online formulier:
Trek mijn urgentieverklaring in

Heeft u vragen?

Bel ons dan op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur: (010) 506 11 11. Of stuur een e-mail naar huisvesting@bar-organisatie.nl

Kosten

 • Aanvraag: € 50,00
 • Aanvraag op basis van medische noodzaak: € 44,60 extra

Termijn

We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag inclusief bewijsstukken en het inschrijfgeld hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen. Dit moeten wij u laten weten.
U krijgt van ons een brief met de beslissing. Als we u de urgentieverklaring toesturen, krijgt u daar ook een uitleg bij. Daarin staat hoe lang de urgentie geldig is.

Bezwaar en beroep

Staat in de brief dat u geen urgentieverklaring krijgt? En bent u het niet eens met de uitleg die we geven? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

Heeft u op- of aanmerking over deze pagina?