Kijk voor actuele informatie over de afvalinzameling de rest van de week, op de website van BAR-Afvalbeheer.