De wijkregisseurs maken zich sterk voor de wensen en belangen van inwoners van Albrandswaard. Zij zorgen ervoor dat die meegenomen worden in besluiten en zichtbaar worden in wijkprojecten en bij wijkwerkzaamheden vanuit de gemeente en haar partners.

De wijkregisseurs verbinden, inspireren, enthousiasmeren, sturen bij, bewaken en stemmen af met inwoners, de gemeente en haar partners.

De wijkregisseur signaleert in de wijk en formuleert als dat nodig is een aanpak en bewaakt dat initiatieven niet vanuit één inhoudelijk aspect benaderd worden, maar vanuit een samenhangende blik op de wijk.

De wijkregisseur is de spin in het web. Het bouwen en onderhouden van een netwerk tussen bewoners, maatschappelijke partners, bedrijven en de gemeente is één van hun belangrijkste taken. Uw wijkregisseurs zijn Richard van Vliet en Burçin Korkmaz.