Vanaf 1 mei geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Gemeenten (en andere overheden) zullen de komende jaren meer informatie actief openbaar maken, zonder dat u hierom hoeft te vragen. De Woo vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Om welke informatie gaat het?

Onder de Woo vallen 11 informatiecategorieën:

 • wet- en regelgeving
 • organisatiegegevens
 • raadsstukken
 • bestuursstukken
 • stukken van adviescolleges
 • convenanten
 • jaarplannen en -verslagen
 • Wob / Woo-verzoeken
 • onderzoeken
 • beschikkingen
 • klachten

De gemeente Albrandswaard maakt nu al veel openbaar, zoals wet- en regelgeving, raadsstukken en collegebesluiten. Deze zijn terug te vinden op onze website. Binnenkort komen daar organisatiegegevens bij. Daarna volgen in de komende jaren de overige categorieën. Dat doen we in verschillende fases. Daarbij houden we ons aan de landelijke lijn.

Informatiecontactpersoon

Kunt u een document uit één van de informatiecategorieën van de Woo niet vinden? Neem vanaf 1 mei contact op met de informatiecontactpersoon. Dat kan via info@albrandswaard.nl of telefonisch via (010) 506 11 11.