Het Zuid-Hollands Landschap voert deze winter werkzaamheden uit in de Kasteelgaarde Rhoon. Om ervoor te zorgen dat de kasteeltuin en het achterliggende bos veilig, beleefbaar en divers blijven, gaat er opgeruimd, gesnoeid, gekapt en geplant worden.

Werkzaamheden

Iedereen is welkom in Kasteelgaarde Rhoon. Daarbij staat veiligheid voorop. En het Zuid-Hollands Landschap streeft naar een balans tussen cultuurhistorie en natuur. Door het toedoen van essentaksterfte en buxusmot is op het landgoed op verschillende plekken onderhoud nodig. De moeilijke bereikbaarheid voor beheermaterieel, de vitaliteit van het bos samen met de natte ondergrond zijn tevens aanleidingen om nu wat groter in te grijpen. De bomen in het bos bestaan uit soorten die relatief vroeg aan het einde van hun fysiologische leeftijd komen. Een populier van meer dan 70 jaar oud is al bijzonder. Daarom wordt een aantal werkzaamheden uitgevoerd: onveilige bomen worden gekapt, buxushagen vervangen en de slangenvijver geschoond. Daarnaast worden nieuwe bomen aangeplant zodat de Kasteelgaarde het landgoedkarakter behoudt. Voor de kap van de bomen hanteert het Zuid-Hollands Landschap de vuistregel ‘snoei als het kan, kap waar nodig’.

Planning

Het voornemen is de werkzaamheden op Kasteelgaarde Rhoon uit te voeren tussen 1 februari en 8 maart 2019. Eventueel kan uitgeweken worden naar de nazomer / herfst. Er is gekozen voor de winterperiode, zodat de verstoring voor planten en dieren minimaal is.

Tijdens de werkzaamheden blijft de Kasteelgaarde toegankelijk. Paden waar wordt gewerkt, worden indien nodig tijdelijk afgesloten. Samen met de aannemer doen we ons uiterste best overlast tijdens de werkzaamheden te minimaliseren. We vragen u om begrip voor het tijdelijk ongemak.

Informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het Zuid-Hollands Landschap, telefoon (0181) 482 125 of per e-mail regio-eilanden@zhl.nl.