Werkgeversservicepunt BAR

Alles over ondersteuning bij het vinden van personeel, advies over subsidies, regelingen, arbeid en werk.

Het Werkgeversservicepunt BAR (WSP BAR) ondersteunt werkgevers in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk in hun personeelsvraag. Wij helpen mensen vanuit een uitkering aan het werk.

Als werkgever is het WSP BAR hét loket waar u terecht kunt met uw vacatures. Ook krijgt u hier de meest actuele informatie over voor u relevante wet- en regelgeving. Door onze regionale samenwerking binnen de arbeidsmarktregio Rijnmond, kan uw lokale adviseur van het WSP BAR als centraal aanspreekpunt uw vraag uit handen nemen en zorgen voor afstemming met andere instanties en gemeenten.

Zo helpen wij mensen aan het werk. Mensen met een uitkering, jongeren, ouderen of mensen die - om welke reden dan ook - een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Bent u op zoek naar meer informatie, of heeft u vragen? Laat het ons weten!
 

Contact
 

Subsidies en regelingen

Wanneer u een kandidaat vanuit een uitkering in dienst neemt, heeft dat een aantal voordelen. U profileert zich als maatschappelijk verantwoord ondernemer en profiteert eventueel van een aantal financiële voordelen. In sommige gevallen is het mogelijk afspraken te maken over bijvoorbeeld scholing, begeleiding en werken met behoud van uitkering. Onze maatwerkoplossingen zijn vaak een combinatie met landelijke mogelijkheden.

Lees verder over subsidies en regelingen

Sociaal ondernemen

Onder sociaal ondernemen verstaan we het investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de (lokale) samenleving. Ondernemers met personeel kunnen hierbij als werkgever een belangrijke rol spelen. Trotse, loyale werknemers die zich thuis voelen op de werkvloer, hun talent en ambitie op de juiste manier kunnen inzetten en zich optimaal kunnen ontwikkelen, zijn productiever en gezonder. Sociaal werkgeverschap leidt daarmee dus direct tot positieve resultaten voor uw bedrijf.

Lees verder over sociaal ondernemen

Op zoek naar medewerkers?

Zoekt u een medewerker voor tijdelijk of in vaste dienst? Of heeft u een werkervaringsplek beschikbaar voor een werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt? Wij vinden het belangrijk dat iedereen kans heeft op een baan en helpen daarom werkzoekenden duurzaam aan werk. Onze mensen vormen een diverse groep. Ze zijn recent hun baan kwijtgeraakt of hebben al langer een uitkering. Misschien hebben ze een beperking, die vraagt om extra aandacht. Of misschien hebben ze niet de juiste kwalificaties om nieuw werk te vinden. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: ze willen graag weer aan de slag!

Lees verder als u personeel zoekt

Arbeidsmarktinformatie

Het WerkgeversServicepunt BAR (WSP BAR) is het loket waar u als werkgever terecht kunt voor al uw personeelsvraagstukken en arbeidsmarktinformatie.

Lees verder over het loket

Relevante wet- en regelgeving

Ook informeert het WSP BAR u over wet- en regelgeving die voor u als werkgever interessant is. Denk bijvoorbeeld aan de Participatiewet en de Quotumwet.

Lees verder over wet- en regelgeving

Onze accountmanagers

Voor meer informatie kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

U kunt bij onze accountmanagers terecht voor het bemiddelen van bijstandsgerechtigden naar werk.

  • Nadiah Hatuluwaja. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0180) 698 489 / (06) 51 12 77 63.
  • Ayoub Jagour. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0180) 698 362 / (06) 30 34 49 15.
  • Liza Maree. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer (0180) 698 267 / (06) 25 74 63 54.
  • Nimet Ak. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer (0180) 451 360 / (06) 13 17 13 16.

De accountmanagers zijn ook bereikbaar via het e-mailadres wspbar@bar-organisatie.nl.