Uitvoeren metingen Poort van Buijtenland

Vanaf 12 februari aanstaande worden er hoogtemetingen en sonderingen uitgevoerd op de toekomstige locatie van de Poort van Buijtenland.

Waarom zijn er metingen?

Om in de toekomst bezoekers van het Buijtenland van Rhoon te ontvangen, ontwikkelen de gemeente Albrandswaard en provincie Zuid-Holland ‘de Poort van Buijtenland’. Een recreatief entree, grenzend aan de Rhoonse Baan, het poldergebied Buijtenland van Rhoon en de Koedoodzone.

Voor de inrichting van de Poort is een voorlopig ontwerp gemaakt. Volgende stap is om tot een definitief ontwerp te komen. Hiervoor is meer inzicht nodig in de samenstelling van de ondergrond. Het is bijvoorbeeld belangrijk om te onderzoeken hoeveel gewicht de ondergrond kan dragen. Ook zal er een digitaal terreinmodel worden gemaakt op basis van de hoogtemetingen.

Overlast

De werkzaamheden vinden in het buitengebied plaats. Wandelaars en fietsers kunnen gebruik blijven maken van de bestaande paden. Maaiwerkzaamheden vinden alleen plaats om metingen en sonderingen mogelijk te maken en zullen zoveel mogelijk worden beperkt.

Planning

De werkzaamheden starten op 12 februari en zullen 1 tot 2 weken duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Meer informatie of vragen

Kijk voor meer informatie op de pagina Poort van Buijtenland.

Naar verwachting zal het definitief ontwerp rond de zomervakantie in concept klaar zijn. Omwonenden en geïnteresseerden ontvangen aan het begin van het derde kwartaal hierover nadere informatie.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Alvin Finisie via e-mail a.finisie@albrandswaard.nl.