Wij werken regelmatig aan betere bereikbaarheid, veilige verkeersroutes en een goed doorstromend verkeer. Dat levert soms verkeershinder op, maar door goede communicatie en slimme planningen willen wij dat tot een minimum beperken. Op deze pagina vindt u bijvoorbeeld informatie over actuele wegwerkzaamheden, omleidingen en waar u terecht kunt met vragen.

Een overzicht van alle lopende vergunningen en graafwerkzaamheden voor kabels en leidingen kunt u vinden op de MOOR-kaart.

  • Werkzaamheden brug tussen Paarlemoer en Onyx, Portland

    Van eind september tot medio oktober 2019 zijn er werkzaamheden aan de brug tussen Paarlemoer en Onyx. Er is een oppervlaktebehandeling van het brugdek. Het brugdek is versleten en de stroefheidslaag wordt vernieuwd.

  • Snelfietsroute F15 IJsselmonde

    Wij willen graag dat iedereen snel, veilig en makkelijk van A naar B kan fietsen. Dat doen we door bestaande fietspaden goed te onderhouden, waar nodig te verbeteren en door nieuwe fietspaden aan te leggen. Door betere fietsverbindingen pakken mensen sneller de fiets dan de auto. Dit is niet alleen goed voor de gezondheid en het milieu, maar ook voor de bereikbaarheid van de provincie Zuid-Holland.

  • Renovatie Bomenbuurt

    De gemeente en afgevaardigden van de Bomenbuurt hebben de afgelopen tijd gewerkt aan een plan om de Bomenbuurt opnieuw in te richten.