De Warmtevisie Albrandswaard, wat is dat?

Iedere gemeente werkt aan een warmteplan, de ‘Warmtevisie’. Dat plan geeft per wijk inzicht in het meest geschikte duurzame alternatief voor aardgas tegen de laagst maatschappelijke kosten. Ook geeft het inzicht welke wijken het meest geschikt zijn om als eerste te starten met het aardgasvrij maken daarvan.

Het document ‘Warmtevisie Albrandswaard, de route naar 2050’ is op 10 december 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit document omvat de route naar een aardgasvrij Albrandswaard in 2050 en is met behulp van inwoners, netwerkbeheerder Stedin en verhuurder Wooncompas opgesteld.

U kunt de Warmtevisie hieronder downloaden en lezen.

Warmtevisie Albrandswaard

We doen ons uiterste best om geplaatste bestanden en documenten op onze websites zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar webteam@bar-organisatie.nl. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.

Klimaatakkoord

In Albrandswaard zullen alle woningen, bedrijven en andere gebouwen op een andere manier worden verwarmd. Ook wordt aardgas niet meer gebruikt voor douchen en koken. De reden hiervoor is, dat het gebruik van aardgas zorgt voor meer dan twee derde van de CO2-uitstoot in Nederland. In het Klimaatakkoord uit 2019 staat dat landelijk een aantal van 1,5 miljoen woningen (ongeveer 20 procent van het totaal) van het aardgas af moet. En in 2050 is Nederland voor 95% CO2 neutraal.

Warmtetransitie

Albrandswaard heeft circa 10.000 woningen, waarvan een vijfde in bezit is van woningcorporaties. Het grootste deel van de woningen en gebouwen in Albrandswaard is nog aangesloten op het gasnet. In de Warmtevisie wordt de route beschreven om de overstap te kunnen maken naar een aardgasvrij Albrandswaard. Minimaal elke vijf jaar zal de Warmtevisie waar dat kan of nodig is, worden bijgesteld.

Haalbaar, betaalbaar, kansrijk

De gemeente maakt zich er sterk voor dat de overstap haalbaar en betaalbaar is; een belangrijk punt voor de inwoners die hebben meegedacht met de visie. Het adviesbureau Over Morgen uit Amersfoort heeft per buurt bekeken welk alternatief voor aardgas mogelijk is tegen de laagst maatschappelijke kosten. Ook zijn er kansrijke wijken benoemd die als eerste van het gas af gaan.

De route naar 2050

Een aardgasvrij Albrandswaard is niet van vandaag op morgen geregeld. Ook staan technische ontwikkelingen niet stil. Nu de Warmtevisie door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt vanaf 2021 gekeken naar de kansrijke wijken. De wijk Portland en het bedrijventerrein Distripark Eemshaven zijn naar verwachting in 2022 aan de beurt en de wijken Landweg en Centrum in 2023. Het opstellen van wijkplannen neemt enkele jaren in beslag. De eerste gasloze wijken worden niet eerder dan in 2030 verwacht.

Resultaten enquête

Van 3 tot en met 17 september 2020 hebben we een online enquête gehouden over de informatie rondom aardgasvrij wonen. U kunt de resultaten van deze enquête opvragen via energietransitie@albrandswaard.nl.