Er is een frauduleuze e-mail in omloop voor de Aanslag waterschapsbelasting en rioolheffing 2019. Deze e-mail lijkt van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) afkomstig, maar dit is zeker niet het geval.