U kunt een vreemdelingenpaspoort krijgen als u vreemdeling bent, in Nederland woont en geen reisdocument kunt krijgen van de autoriteiten van uw eigen land. Met het vreemdelingenpaspoort kunt u naar bijna alle landen reizen. U mag er alleen niet mee reizen naar het land waar u vandaan komt. Er zijn wel voorwaarden.

Voorwaarden

Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Hoe lang uw vreemdelingenpaspoort precies geldig is, hangt af van de duur van uw verblijfsvergunning. U kunt een vreemdelingenpaspoort aanvragen als u:

 • geen paspoort van uw land van herkomst kunt krijgen;
 • in Nederland woont, maar u hebt niet de Nederlandse nationaliteit;
 • een verblijfsvergunning hebt;
 • staat ingeschreven bij de gemeente waar u het paspoort aanvraagt.

Kosten

Een Nederlands vreemdelingenpaspoort kost €52,00.

Aanpak

U vraagt een vreemdelingenpaspoort aan bij de gemeente waar u woont. Dit gaat zo:

 • Maak online een afspraak
 • Kom persoonlijk naar uw afspraak. Neem het volgende mee:
  • verblijfsdocument waarop staat wat uw nationaliteit is
  • 1 kleurenpasfoto die voldoet aan de richtlijnen
  • uw pinpas of voldoende geld
 • U betaalt uw paspoort meteen bij de aanvraag.

Pas op voor identiteitsfraude!

Termijn

Het duurt 2 tot 4 maanden voordat uw vreemdelingenpaspoort klaar is. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseren over uw aanvraag.
U krijgt bericht van de gemeente als u het vreemdelingenpaspoort kunt afhalen. U kunt uw vreemdelingenpaspoort alleen persoonlijk afhalen.

Is deze pagina naar wens?