Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt.

U kunt een VOG krijgen als u geen strafblad heeft. Heeft u wel iets strafbaars gedaan? Dan kijkt Justis of u toch een verklaring kunt krijgen. Dit kan alleen als het strafbare feit niets te maken heeft met de reden waarvoor u de verklaring aanvraagt.

Kosten

 • Aanvraag via Justis: €33,85
 • Aanvraag via de gemeente: €41,35

Vrijwilligers die met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking werken, kunnen een gratis VOG krijgen.

Hoe het werkt

U kunt een VOG op 3 manieren aanvragen. Dit gaat zo:

VOG aanvragen via de gemeente

 • U krijgt een formulier van uw werkgever of andere organisatie.
 • U maakt online een afspraak.
 • U komt naar de afspraak en u levert het volledig ingevulde formulier in bij de gemeente waarin u staat ingeschreven. U krijgt de verklaring na een aantal weken thuisgestuurd.

Online VOG aanvragen

U kunt alleen online een VOG aanvragen als de aanvraag online is klaargezet door uw werkgever of andere organisatie.

 • U krijgt een e-mail dat u een VOG nodig hebt.
 • Via een link in deze e-mail kunt u inloggen met uw DigiD.
 • U controleert de gegevens.
 • U bevestigt dat de gegevens kloppen.

VOG direct aanvragen bij Justis

U moet de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen als u:

 • niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP) of;
 • als u geen vaste woon- of verblijfplaats hebt.

Hoe lang duurt het?

Justis neemt een beslissing over uw aanvraag. Dit duurt 4 weken als u geen strafblad heeft. Heeft u dit wel? Dan duurt het 8 weken. Organisaties krijgen binnen 8 weken bericht. En 12 weken, als Justis de verklaring niet wil uitgeven.

Bezwaar maken

Als Justis geen VOG afgeeft, krijgt u eerst een brief met een voornemen tot afwijzing. U kunt hier schriftelijk op reageren. Daarna stuurt Justis u een definitief besluit. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken bij de rechter. Doe dit binnen 6 weken.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?