De verkeersveiligheid voor kinderen en de verkeersoverlast rond scholen is een hardnekkig probleem. Al langere tijd proberen scholen en gemeente met diverse acties de verkeersveiligheid te verbeteren. Tot nu toe met weinig resultaat. Vanaf januari 2023 wordt gedurende een aantal maanden actief gehandhaafd op de geldende verkeersregels.

In het bijzonder tijdens het halen en brengen rondom de basisscholen in Albrandswaard. Dit betekent dat iedereen die zich niet aan de verkeersregels houdt direct een boete van 100 euro zal krijgen. Dit is een van de manieren waarop politie en gemeente de veiligheid voor de kinderen wil vergroten en de overlast wil terugdringen.

Ouders moeten er rekening mee houden dat er in 2023 regelmatig controles rondom de school zijn met een ‘lik op stuk’ beleid. Ouders die gebruik maken van de auto bij het halen of brengen wordt gevraagd om gebruik te maken van een parkeerplek die daarvoor bedoeld is. Als zij op tijd zijn dan zijn er voldoende parkeerplekken. Ouders wordt ook gevraagd om er voor te zorgen dat zij parkeren op iets meer afstand van het schoolplein. Zo hebben fietsende kinderen overzicht bij het aankomen of vertrekken van het schoolplein. Samen zorgen we voor de verkeersveiligheid van onze kinderen!

Overlast verminderen

De gemeente Albrandswaard wil dat de overlast rondom basisscholen minder wordt en de veiligheid toeneemt. Dat valt te lezen in het College Werk Programma. Mario Bianchi: “We zetten nu in op handhaving maar investeren de komende vier jaar ook in veilige fietsroutes naar scholen en een verkeersveilige infrastructuur rondom de scholen. De ouders zelf spelen een belangrijke rol. Die maken het verschil door de manier waarop zij zich gedragen als zij hun kinderen naar school toe brengen.”

Verkeersveiligheid

Drukte in de omgeving van basisscholen bij het brengen en halen van kinderen is een veel voorkomend probleem. Als ouder wil je tegelijkertijd graag dat het in de omgeving van scholen, waar altijd veel kinderen zijn, veilig is. Uit onderzoek blijkt echter dat er in drie jaar tijd 10.000 verkeersongelukken gebeurden rondom scholen in Nederland. Voor ouders is het spannend om hun kinderen - letterlijk en figuurlijk - los te laten in het verkeer. Maar ook ouders zijn deelnemer aan het verkeer; lopend, fietsend of met de auto. Een deel van de ouders veroorzaakt daarmee  zelf onveilige situaties. Verkeerd parkeren is veruit een van de grootste problemen bij de scholen als het om verkeersveiligheid gaat.