Om de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom te vergroten, zijn er 30 km/u-gebieden. Drempels, versmallingen en smalle rijbanen moeten het verkeer afremmen. Het gaat vooral om woonwijken, winkelstraten, scholen en andere plaatsen waar veel voetgangers, fietsers en spelende kinderen komen.

Buiten de 30 km/u-gebieden en binnen de bebouwde kom is de maximumsnelheid 50 km/u. Verder zijn er wegen waar een maximumsnelheid geldt van 60 km/u. Dat kunnen zowel gemeente- als waterschapswegen zijn. De gemeente kan op alle wegen maatregelen toepassen, zoals drempels en versmallingen die het verkeer doen afremmen.

Meld het bij de gemeente als u een onveilige verkeerssituatie ziet.

Lees de veelgestelde verkeersvragen

Leest u eerst de veelgestelde verkeersvragen, hier vindt u waarschijnlijk al een antwoord op uw vraag over:

Weet u niet goed onder welke categorie uw vraag thuishoort? Typ dan uw zoekwoord(en) bovenin in de zoekbalk. Meestal verschijnt uw vraag dan direct. Klik deze dan aan.

Heeft u de veelgestelde vragen doorlopen en staat uw vraag er niet bij? En vindt u een bepaalde situatie in het verkeer niet veilig? Doe dan online een melding en geef daarbij de volgende informatie:

  • precieze locatie
  • reden van uw melding
  • indien mogelijk, een foto en/of situatieschets van de gevaarlijke situatie. Houdt deze digitaal gereed.

Verkeersonveilige situatie melden

Goed om te weten

  • Gaat het om kapotte bestrating of kapot straatmeubilair of heeft u last van het gedrag van weggebruikers, bijvoorbeeld fout parkeren? Doe dan een melding via de pagina Melding woonomgeving.
  • De gemeente heeft twee deelscootersystemen, Felyx(externe link) en Go Sharing(externe link). De e-scooters dienen geplaatst te worden op de daarvoor aangeven locaties die zichtbaar zijn in de apps van de aanbieders. De geparkeerde e-scooter mag de doorgang niet belemmeren. Treft u een geparkeerde e-scooter aan op een locatie waar dat niet mag dan kunt u direct contact opnemen met de aanbieders Felyx(externe link) of Go Sharing(externe link). Als u een melding doet dan wordt dit binnen 24 uur opgepakt door de aanbieders. Eventuele meldingen die gedaan worden bij de gemeente worden doorgezet naar de aanbieders.
  • Bent u van mening dat uw straat of wijk heel anders ingericht zou moeten worden? Dien dan schriftelijk een voorstel in. Hierbij is van belang dat uw buurtbewoners in de straat het met uw plan eens zijn. Ons postadres is Postbus 1000, 3160 GA Rhoon.

Naast de gemeente zijn er ook andere wegbeheerders binnen de gemeentegrenzen. Denk hierbij aan Rijkswaterstaat en de Provincie. Snelheidsremmende maatregelen op deze wegen worden getroffen door deze wegbeheerders. Natuurlijk kunt u het aan de gemeente vragen als u niet zeker bent wie de wegbeheerder is.

Hoe lang duurt het?

De medewerkers van de gemeente zijn niet altijd in staat om binnen een paar dagen te beantwoorden. Uw verzoek wordt altijd behandeld en u ontvangt altijd een terugkoppeling.

De behandelingstermijn is 8 weken.