Op maandag 29 maart is gestart met een verkeersonderzoek op en rondom het Antes-terrein. Het onderzoek richt zich op alle belangrijke aspecten van de verkeerssituatie, waaronder de toename van het verkeer, de ontsluitingsmogelijkheden en eventuele benodigde aanpassingen aan het wegennet. Het wordt uitgevoerd in het kader van het vooronderzoek naar de effecten van de woningbouw op het Antes-terrein. Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad in met de start van een vervolgproces om dit initiatief van Antes verder uit te werken.

Onderzoek

Bureau Goudappel voert het verkeersonderzoek uit. Goudappel voert verkeerstellingen uit met behulp van telslangen, analyseert de huidige verkeerssituatie en rekent mogelijke toekomstscenario’s door. Om inzicht te krijgen in de herkomst en bestemming van het verkeer worden vanaf vrijdag 16 april gedurende 1 week ook camera’s ingezet. Op basis van RDW-gegevens wordt bepaald waar het verkeer vandaan komt en waar het heen gaat. De data wordt daarna vernietigd, waarbij alleen de benodigde geanonimiseerde gegevens overblijven. De camera’s worden alleen gericht op de openbare weg.

We begrijpen dat een verkeerskundig onderzoek tijdens COVID-19 mogelijk vragen oproept over de representatie van de verkeerstellingen. Het onderzoeksbureau vergelijkt de uitkomsten van de tellingen met de berekeningen van de toekomstige verkeersdrukte van vóór de coronacrisis. Vervolgens worden de hoogste verkeersaantallen voor het verdere onderzoek gebruikt.

Resultaten

Het verkeersonderzoek duurt circa 12 weken. Antes en de gemeente informeren omwonenden over de resultaten.

Meer informatie

Heeft u vragen over het verkeersonderzoek? Neem dan contact op met Kevin van der Stelt van de gemeente, via telefoon (010) 506 11 11 of Esther Ewalt van Antes via esther@staatbv.nl.