Verhuist u naar of binnen de gemeente Albrandswaard? Meld dit dan online bij ons. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing. Verhuist u naar een andere gemeente? Meld dan uw verhuizing bij uw nieuwe gemeente.

Wie kan een verhuizing doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is
 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 18 jaar
 • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners
 • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.

Hoe kan ik mijn verhuizing doorgeven?

U geeft uw verhuizing online door. U heeft hiervoor nodig:

 • Uw DigiD
 • Datum van verhuizing
 • Uw nieuwe postcode en huisnummer
 • Afhankelijk van uw situatie moet u de volgende bewijsstukken direct digitaal meesturen:
  • U gaat bij iemand anders inwonen: verklaring van inwoning en kopie legitimatiebewijs hoofdbewoner (nadere uitleg hieronder)
  • U verhuist naar een koopwoning: koopcontract
  • U verhuist naar een huurwoning: huurcontract

DigiD linkGeef uw verhuizing door

Inwonen

Gaat u bij iemand anders in huis wonen dan heeft u toestemming van de hoofdbewoner van het adres nodig. U stuurt met uw online aanvraag direct een ingevulde 'verklaring van inwoning' en een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner mee. Download de verklaring van inwoning (PDF, 0.35MB) en vul deze in.

Denk bij inwonen aan:

 • samenwonen met uw partner op zijn/haar huuradres (ook als u met uw partner getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft)
 • inwonen bij uw ouders

Voor de hoofdbewoner kan (tijdelijke) inwoning nadelige financiële gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor toeslagen(externe link), gemeentelijke belastingen en uitkering.

Kunt u dit niet online regelen?

Wanneer moet ik mijn verhuizing doorgeven?

 • Geeft u uw verhuizing 4 weken en niet later dan 5 dagen na uw verhuizing aan ons door, dan is de verhuisdatum de datum van de adreswijziging. Geeft u op een latere datum uw verhuizing door, dan wordt de dag waarop u de verhuizing doorgeeft de datum van uw adreswijziging.
 • Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Wat moet ik doen als ik naar of vanuit het buitenland verhuis?

Aan wie geeft de gemeente mijn verhuizing door?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben. Dit zijn bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie, de brandweer en ziekenhuizen.

Op de pagina Wie krijgt mijn gegevens?(externe link) vindt u meer informatie. De instanties die uw gegevens ontvangen, bewaken uw privacy. Zij gebruiken uw gegevens alleen om hun taken uit te voeren.

Loopt mijn uitkering of Wmo-voorziening automatisch door als ik verhuis?

Komt u nieuw in onze gemeente wonen? En heeft u een bijstandsuitkering, Wmo-voorziening of een andere voorziening bij uw huidige gemeente? Dit loopt niet automatisch door; vraag het opnieuw bij ons aan.