Verhuizing doorgeven

Gaat u verhuizen? Laat het ons dan weten. Verhuist u naar een andere gemeente dan waar u nu woont? Dan geeft u het door bij de gemeente waar u gaat wonen. De nieuwe gemeente regelt dat u wordt uitgeschreven bij de oude gemeente.

De verhuizing doorgeven kan al vanaf 4 weken voor de verhuisdatum tot 5 dagen erna. Doet u het later? Dan gaat de verhuizing in op de dag waarop u de verhuizing doorgeeft.

Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Voorwaarden

Bent u ouder dan 16 jaar? Dan geeft u de verhuizing zelf door. U mag de verhuizing vaak ook doorgeven voor mensen die met u meeverhuizen:

 • echtgenoten of geregistreerd partners, die op hetzelfde adres blijven wonen
 • ouder, voogd of verzorger voor kinderen tot 16 jaar
 • ouders of kinderen vanaf 16 jaar, die op hetzelfde adres blijven wonen

Een curator, zaakwaarnemer of zorginstelling mag de verhuizing ook doorgeven.

Kunt u het niet zelf doorgeven? U mag iemand machtigen.

Aanpak

U geeft de verhuizing door bij de gemeente waar u gaat wonen. Dit gaat zo:

 • U zoekt de documenten en gegevens bij elkaar:
  • Uw geldig identiteitsbewijs
  • Uw persoonsgegevens
  • Het oude adres
  • Het nieuwe adres
  • Verhuizen er personen met u mee? Hou ook hun naam en BSN bij de hand.
  • Bij een koopwoning: een koopcontract
  • Bij een huurwoning: een huurcontract
  • Gaat u bij iemand inwonen? Dan is daar toestemming voor nodig. U voegt een ingevulde 'verklaring van inwoning' en een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) tijdens het online doorgeven van uw verhuizing toe.
 • U geeft de verhuizing online door met uw DigiD. Dan kunt u de documenten uploaden.

Geef uw verhuizing online door

Te downloaden Verklaring van inwoning

U kunt ook een afspraak maken om uw verhuizing door te geven. Kom persoonlijk naar uw afspraak. Neem bovenstaande documenten mee.

Extra informatie

Komt u nieuw in onze gemeente wonen? Dan betekent dit niet dat uw uitkering of uw Wmo-voorziening of gratis reizen - die u in een andere gemeente heeft - automatisch doorloopt na de melding van verhuizing.

Is deze pagina naar wens?