Verhuizen naar Nederland

Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.

Als u, binnen een periode van zes maanden, minimaal 4 maanden in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente.
Indien dit minder is dan vier maanden, hoeft u zich niet in te schrijven bij de gemeente. U laat zich dan inschrijven als niet-ingezetene in de BRP. U doet dit met uw adres in het buitenland. Dit heet ook wel de Registratie niet-ingezetenen (RNI).

U kunt zich inschrijven bij de gemeente als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf.

Voorwaarden

Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit.
 • U hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
 • U hebt de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

Aanpak

Om u in te schrijven, maakt u binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen telefonisch een afspraak met ons via telefoonnummer (010) 506 11 11.

 • Schrijf u in op uw vaste woonadres. Als u geen vast woonadres hebt, vraagt u eerst een briefadres aan. Bijvoorbeeld wanneer u binnenschipper bent of in een instelling verblijft.
 • Uw partner en kinderen die ook naar Nederland zijn gekomen, moeten met u meekomen naar de gemeente.
 • Na uw inschrijving krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer hebt u nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van toeslagen.

Kom persoonlijk naar uw afspraak en neem het volgende mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt;
 • documenten die bewijzen dat u hier woont. Bijvoorbeeld een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van inwoning van de hoofdbewoner van de woning;
 • officiële documenten uit uw tijd in het buitenland. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Let op: als deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, moeten ze eerst vertaald en gelegaliseerd worden. Doe dit voordat u naar Nederland komt;
 • als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen, hebt u schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres nodig;
 • als u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Nederland komt, hebt u een bewijs van uitschrijving nodig;
 • indien van toepassing: uw geldige verblijfsvergunning of bewijs dat deze is aangevraagd.

Termijn

Wij schrijven u zo snel mogelijk in. Dit duurt maximaal 4 weken.

Heeft u gevonden wat u zocht?