Gaat u in een jaar 8 maanden of langer in het buitenland wonen? Of gaat u weer terug naar uw vaderland bijvoorbeeld na een studie of tijdelijk werk in Nederland, geef uw verhuizing dan door.

Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u staat ingeschreven (woont). Dit doet u vanaf 5 dagen voor uw vertrek (en niet eerder).

Let op: op de dag dat u uw vertrek aan ons doorgeeft, schrijven wij u gelijk uit. Lees ook de informatie onder 'datum vertrek buitenland'.

Wie kan de emigratie doorgeven?

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is
  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • Voor elkaar doorgeven als u op hetzelfde adres woont:
    • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
    • Echtgenoten of geregistreerde partners

Hoe kan ik mijn verhuizing naar het buitenland doorgeven?

Uw emigratie online doorgeven

Als er geen familieleden achterblijven op uw oude adres, dan kunt u de emigratie eenvoudig online doorgeven. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
DigiD linkGeef emigratie door

Uw aangifte op het gemeentehuis regelen

Blijven er wel familieleden achter? Maak dan online een afspraak.
Maak een afspraak voor emigratie doorgeven(externe link)

Alle personen die vertrekken naar het buitenland komen tegelijk naar de balie om aangifte te doen. Ook de minderjarige kinderen. Zorg dat iedereen een geldig identiteitsbewijs meeneemt.

Wanneer moet ik mijn vertrek naar het buitenland doorgeven?

De datum van uitschrijven is de dag waarop u uw emigratie online doorgeeft of aan de balie staat. Op deze datum eindigt onder andere uw zorgverzekering, eventuele zorg- of huurtoeslag en uitkering. Op de dag van vertrek kunt u makkelijk online uw emigratie doorgeven.

Voorbeeld: vult u op 1 augustus het formulier in of staat u aan de balie, dan bent u per 1 augustus uitgeschreven.

Vertrekt u naar de Nederlandse Antillen of Aruba dan heeft u een bewijs van uitschrijving nodig. Dit verstrekken wij gratis.

Wie krijgt bericht van mijn vertrek?

Wij geven uw vertrek door aan andere overheidsinstanties of organisaties zoals pensioenfonds, de Sociale Verzekeringsbank, zorgverzekeraar, belastingdienst.

Zie ook