Wij hebben de veel gestelde verkeersvragen over verkeersborden en wegmarkeringen verzameld en op een rij gezet. Door op de vraag te klikken, opent u het antwoord.

Kan er een extra verkeersbord worden geplaatst om de situatie te verduidelijken?

De gemeente is zeer terughoudend met het plaatsen van extra verkeersborden. Hiermee wordt voorkomen dat er een overschot aan overtollige verkeersborden ontstaat. Te veel verkeersborden zorgen voor een rommelig en onoverzichtelijk straatbeeld. Dit zou zelfs juist een averechts effect kunnen hebben op de verkeersveiligheid.

Meer verkeersborden zorgen per definitie niet voor een betere verkeersveiligheid

De gemeente heeft het doel om te komen tot een helder stelsel van verkeersborden, met de juiste borden op de juiste plek en zonder overbodige verwijzingen. Daarom is er voor gekozen om alleen de wettelijk verplichte borden te plaatsen.
Hieruit volgt dat de gemeente nastreeft om zo min mogelijk verkeersborden te plaatsen, zolang hierdoor geen onwettelijk en onjuiste verkeerssituatie ontstaat.

Kan er een bord “uitgezonderd bestemmingsverkeer” geplaatst worden?

Handhaving van dit verbod is geen bevoegdheid van de gemeente, maar van de politie. Op wegen waar onder verkeersborden het onderbord met uitzondering van bestemmingsverkeer is geplaatst, vindt op basis van jurisprudentie geen handhaving plaats. Daarnaast heeft de gemeente het doel om te komen tot een helder stelsel van verkeersborden, met de juiste borden op de juiste plek en zonder overbodige verwijzingen. Hieruit volgt dat de gemeente nastreeft om zo min mogelijk verkeersborden te plaatsen, zolang hierdoor geen wettelijk en onjuiste verkeerssituatie ontstaat.

Er is bij mij in de straat een verkeersbord geplaatst. Waar kan ik het besluit daar over vinden?

Voor de plaatsing of verwijdering van verkeerborden die geboden of verboden inhouden of waardoor het gebruik van de weg voor bepaalde verkeerscategorieën wijzigt moet een verkeersbesluit genomen worden.

Verkeersbesluiten worden gepubliceerd in de digitale editie van de Staatscourant. Dit is in te zien via de website Officiële Bekendmakingen. Na publicatie ligt een verkeersbesluit 6 weken ter visie.

Bij de afdeling Publiekszaken is het verkeersbesluit ook in te zien. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen het besluit.

Kan er extra belijning aangebracht worden?

Het beleid van de gemeente is dat zodra er in een straat groot onderhoud uitgevoerd gaat worden, de bestaande inrichting van de weg tegen het licht gehouden wordt. Dan wordt ook gekeken of andere of aanvullende markering wenselijk is. Belijning valt hier ook onder. Uiteraard maakt het gemeentebestuur de uiteindelijke afweging of de inrichting van een weg aangepast wordt en moeten de financiële middelen voldoende toereikend zijn.

Daarnaast is slechts op zeer beperkte schaal uitbreiding van het aantal verkeersmaatregelen mogelijk.

Kan er extra belijning aangebracht worden?

Het beleid van de gemeente is dat zodra er in een straat groot onderhoud uitgevoerd gaat worden, de bestaande inrichting van de weg tegen het licht gehouden wordt. Dan wordt ook gekeken of andere of aanvullende markering wenselijk is. Belijning valt hier ook onder. Uiteraard maakt het gemeentebestuur de uiteindelijke afweging of de inrichting van een weg aangepast wordt en moeten de financiële middelen voldoende toereikend zijn.

Daarnaast is slechts op zeer beperkte schaal uitbreiding van het aantal verkeersmaatregelen mogelijk.