Minima uit Albrandswaard van zestig jaar en ouder kunnen vanaf 1 januari 2020 gratis met het openbaar vervoer reizen. Afgelopen maandag stemde de gemeenteraad in met dit voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

Het gratis openbaar vervoer voor 60+ minima gaat gelden voor alle bus- en tramlijnen van de RET op werkdagen na 9.00 uur. Ook een aantal metrolijnen wordt voor deze groep gratis toegankelijk.

Eenzaamheid doorbreken

Wethouder Mieke van Ginkel is blij met het besluit van de raad: “Mobiliteit is belangrijk om in contact te blijven met anderen; het doorbreekt eenzaamheid. Ik denk dan ook dat we met deze vervoersregeling een goede stap zetten. Natuurlijk gaan we na een jaar wel evalueren. We weten dan hoe we uitkomen met het budget en kunnen dan misschien ook wel bekijken of er mogelijkheden zijn om de regeling uit te breiden.”

Onderzoek

Het college heeft naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad meerdere modellen van gratis openbaar vervoer voor minima onderzocht. Daarbij zijn de mogelijkheden voor de volgende doelgroepen uitgewerkt: alle minima, pensioengerechtigden, 65+ers, pensioengerechtigde minima, 65+ minima en 60+ minima. Op basis van verschillende argumenten en de financiële haalbaarheid stelde het college aan de gemeenteraad voor om te kiezen voor gratis openbaar vervoer voor alle 60+ minima. Daarbij gaat het naar verwachting om ca. 300 mensen. De regeling kost de gemeente naar verwachting ca. € 48.000.