U kunt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen. Dit doet u bij de gemeente waar u woont. In een uittreksel uit de BRP staan gegevens over uw huidige situatie die bij de gemeente bekend zijn.

U kunt ook een uittreksel uit de burgerlijke stand aanvragen. In een uittreksel uit de burgerlijke stand staan gegevens over een gebeurtenis in het verleden. Aanvragen doet u in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Maak de juiste keuze! Weet u niet zeker welk uittreksel u moet aanvragen? Neem dan vooraf telefonisch contact met ons op via (010) 506 11 11.

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) (vroeger GBA)

In een uittreksel uit de BRP staan gegevens over uw huidige situatie die bij de gemeente bekend zijn. Hierop staan:

 • uw naam
 • adres
 • geboorteplaats
 • geboortedatum en waar nodig andere gegevens.

U vraagt een uittreksel aan bij de gemeente waar u woont en ingeschreven staat.

Er zijn verschillende typen uittreksels. De instantie aan wie u het uittreksel moet geven, weet wat erop moet staan. Zo weten wij welke gegevens wij op het uittreksel moeten vermelden.

Aanvragen uittreksel BRP

Vraagt u het uittreksel online met DigiD aan dan betaalt u direct met iDeal. Wij versturen het uittreksel binnen 5 werkdagen per post.
Vraag uittreksel BRP aan

Let op! Weet u zeker dat u het juiste uittreksel aanvraagt? Zie ook het tabje 'Uittreksel Burgerlijke stand'. In een uittreksel uit de burgerlijke stand staan gegevens over een gebeurtenis in het verleden. Bijvoorbeeld: geboorte, huwelijk/partnerschap, echtscheiding of overlijden. U kunt zo'n uittreksel alleen aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Hebt u het uittreksel sneller nodig? Maak dan een afspraak voor de balie. Dan krijgt u het uittreksel direct mee. Zonder afspraak kunt u niet langskomen.

Maak afspraak voor aanvraag uittreksel BRP

 • U komt persoonlijk naar uw afspraak. Neem het volgende mee:
  • uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
 • U betaalt meteen.
 • U krijgt het uittreksel meteen mee.

Uittreksel burgerlijke stand

In een uittreksel uit de burgerlijke stand staan gegevens over een gebeurtenis in het verleden. Bijvoorbeeld: geboorte, huwelijk/partnerschap, echtscheiding of overlijden.

U kunt deze uittreksels alleen aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Bent u in een andere gemeente geboren of gehuwd? Dan moet u het uittreksel bij die andere gemeente aanvragen. Dit geldt ook als het overlijden in een andere gemeente heeft plaatsgevonden. Ook dan vraagt u het uittreksel aan bij de andere gemeente.

Uittreksel (afschrift) aanvragen

Vraagt u een uittreksel aan, dan krijgt u van ons een afschrift (een volledige kopie van het origineel). Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens. U kunt van de volgende aktes een uittreksel aanvragen:

 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • partnerschapsakte
 • echtscheidingsakte
 • overlijdensakte.

Vraagt u het uittreksel online met DigiD aan dan betaalt u direct met iDeal. Wij versturen het uittreksel binnen 5 werkdagen per post.
Vraag uittreksel Burgerlijke stand aan

Let op! Weet u zeker dat u het juiste uittreksel aanvraagt? Zie ook het tabje 'Uittreksel BRP'. In een uittreksel uit de BRP staan gegevens over uw huidige situatie die bij de gemeente bekend zijn. Hierop staan uw naam, adres, geboorteplaats, geboortedatum en waar nodig andere gegevens. U vraagt een uittreksel aan bij de gemeente waar u woont en ingeschreven staat.

Hebt u het uittreksel sneller nodig? Maak dan een afspraak voor de balie. Dan krijgt u het uittreksel direct mee. Zonder afspraak kunt u niet langskomen.
Maak afspraak voor aanvraag afschrift burgerlijke stand

 • U komt persoonlijk naar uw afspraak. Neem het volgende mee:
  • uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
 • U betaalt direct.
 • U krijgt het uittreksel direct mee.

Uittreksel voor iemand anders aanvragen

U kunt ook iemand die meerderjarig is machtigen om het uittreksel voor u aan te vragen. Bij de online aanvraag kunt u dan direct onderstaande documenten uploaden (digitaal meesturen). Of maak online een afspraak voor de balie.

Deze persoon moet dan meenemen:

 • geldig identiteitsbewijs
 • kopie identiteitsbewijs van uzelf
 • de schriftelijke machtiging

Met de schriftelijke machtiging geeft de persoon voor wie u het uittreksel aanvraagt u toestemming om het document namens hem of haar aan te vragen. Download hiervoor ons formulier:
Machtigingsformulier

Vraagt u een uittreksel BRP aan voor uw kind jonger dan 18 jaar wonend op hetzelfde adres? Dan heeft u geen machtiging nodig.

Voor een uittreksel burgerlijke stand hebt u geen machtiging nodig voor uw echtgenoot of uw geregistreerde partner:

 • als u een erfgenaam bent
 • als u het (klein)kind of de (groot)ouder bent
 • als u de vertegenwoordiger bent
 • voor een huwelijksakte of overlijdensakte van voor 1995.

Wilt u een afschrift van een akte of een uittreksel voor een cliënt aanvragen? Neem dan contact op via info@albrandswaard.nl.

Kosten

 • Een uittreksel BRP kost: € 17,35
 • Een uittreksel burgerlijke stand kost: € 14,00

Uittreksel in andere taal

Een uittreksel is standaard in het Nederlands. Een uittreksel is wel in meer talen verkrijgbaar. Geef bij uw aanvraag aan dat u een internationaal uittreksel wilt.

Een afschrift burgerlijke stand is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Als u een afschrift in een andere taal nodig hebt, moet u het afschrift zelf laten vertalen door een beëdigde vertaler.

Niet in Nederland wonen of ingeschreven

Als u in het buitenland woont, of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?