Maatregelen in verband met het coronavirus

Het aantal personen dat bij de huwelijksvoltrekking aanwezig mag zijn verschilt per locatie. Alle aanwezigen moeten 1,5 meter afstand houden tot elkaar. Bij een gratis huwelijk of partnerschapsregistratie mogen maximaal 10 personen aanwezig zijn. Dit is inclusief het bruidspaar en getuigen.

 

 

Willen jullie trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Vergeet niet jullie plannen bij de gemeente te melden (ondertrouw is vervangen door 'melding voornemen huwelijk / geregistreerd partnerschap'). Waarom melden? We controleren bijvoorbeeld of jullie wel met elkaar mogen trouwen. Ook helpen we met wat officiële zaken, zoals de trouwakte, en maken we afspraken met jullie over de datum en locatie. Jullie geven door wie jullie getuigen zijn en jullie mogen zelf een trouwlocatie en een ambtenaar kiezen.

Doe de melding op tijd. Dit kan vanaf 1 jaar voor de geplande datum. Het kan niet later dan 2 weken voor de datum. Als we documenten van jullie nodig hebben, kunnen die 2 weken te kort zijn.

Er is geen groot verschil tussen trouwen en een geregistreerd partnerschap. Bij een geregistreerd partnerschap mogen jullie zelf kiezen of jullie elkaar het jawoord willen geven. Bij een huwelijk is dit verplicht.

Sinds 1 januari 2018 is er wat veranderd. Jullie trouwen nu ‘in beperkte gemeenschap van goederen’. Willen jullie dit anders regelen? Ga dan naar de notaris voor huwelijkse voorwaarden.
Ga voor meer informatie over trouwen ‘in beperkte gemeenschap van goederen’ naar Rijksoverheid.nl.

Voorwaarden

Bij het huwelijk of de partnerschapsregistratie moeten getuigen aanwezig zijn. Dit zijn er minimaal twee en maximaal vier. Deze getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn.

Wat controleert de gemeente? Jullie mogen met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan als jullie:

 • 18 jaar of ouder zijn;
 • niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders;
 • geen directe familie van elkaar zijn:
  • trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan mag niet met een vader, moeder, zoon, dochter, kleinkind, opa, oma, broer of zus. Ook niet met een halfbroer of halfzus. Het mag wel met een familielid zoals een oom, tante, neef of nicht.

Staat een van jullie onder curatele? Dan moet de curator of kantonrechter toestemming geven.

Gaan jullie trouwen in de kerk of moskee? Of houden jullie een andere religieuze ceremonie? Deze ceremonie mogen jullie pas houden, nadat jullie bij de gemeente zijn getrouwd. Hou daar rekening mee als jullie een trouwdatum kiezen. Trouwen bij de gemeente heet ‘burgerlijk huwelijk’.

Hoe het werkt

Hebben jullie plannen om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan? Meld dit bij de gemeente waar jullie straks gaan trouwen of jullie partnerschap gaan registreren. Jullie nemen eerst contact op met de trouwlocatie voor een afspraak voor de datum en het tijdstip en daarna met de gemeente door het invullen van het meldingsformulier (vroeger 'ondertrouw'). Ook kunnen jullie bespreken welke ambtenaar erbij kan zijn. En jullie geven door wie de getuigen zijn.

Doe de melding samen online met DigiD. Hiervoor hebben jullie nodig:

 • DigiD inloggegevens van beiden.
 • Gegevens van eerdere huwelijken of geregistreerde partnerschappen (namen voluit, data en plaats van voltrekking en ontbinding).
 • Namen van de ouders van u en uw partner (namen voluit).
 • Gescande geldige legitimatiebewijzen van beide partners (u kunt deze uploaden aan het einde van het formulier).
 • Vastgelegde locatie en datum (vastgelegd en besproken als het om een andere locatie gaat dan waarvan de gemeente de agenda beheert).
 • Gegevens van uw getuigen: BSN, (geslachts)namen voluit, adresgegevens, geboortedatum en geboorteplaats (minimaal 2, maximaal 4 getuigen).
 • Namen van 2 trouwambtenaren van uw voorkeur.
 • Vastgelegde locatie en datum (als het om een andere locatie gaat dan het gemeentehuis en het Oude Raadhuis).

Formulier A gebruiken jullie als jullie beiden de Nederlandse nationaliteit hebben, gemeenschapsonderdaan zijn of in het bezit van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.
Doe een melding (A) met DigiD

Formulier B gebruiken jullie als jullie (of één van beiden) niet de Nederlandse nationaliteit hebben, niet in het bezit van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd of geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of permanent in het buitenland wonen.
Doe een melding (B) met DigiD

Wilt u ook uw achternaamgebruik wijzigen? Dit kan direct in het meldingsformulier.

Heeft u vragen? Neem dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch contact op. Bel hiervoor: (010) 506 11 11.

Wat kost het?

 • Maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 17.00 uur inclusief trouwboekje:
  • aangewezen trouwlocatie: € 341,00
  • locatie naar keuze eenmalig aangewezen: € 497,00
 • Maandag t/m vrijdag 17.30 uur tot 23.00 uur inclusief trouwboekje:
  • aangewezen trouwlocatie: € 391,00
  • locatie naar keuze eenmalig aangewezen: € 541,00
 • Zaterdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur inclusief trouwboekje:
  • aangewezen trouwlocatie: € 626,00
  • locatie naar keuze eenmalig aangewezen: € 798,00
 • Zaterdag tussen 17.30 uur en 23.00 uur inclusief trouwboekje:
  • aangewezen trouwlocatie: € 626,00
  • locatie naar keuze eenmalig aangewezen: € 798,00
 • Zondag tussen 09.00 uur en 17.00 uur inclusief trouwboekje:
  • aangewezen trouwlocatie: € 750,00
  • locatie naar keuze eenmalig aangewezen: € 922,00

Eventueel bijkomende kosten:

 • de kosten van de locatie zelf. Raadpleeg het overzicht van locaties die aangewezen zijn als 'huis der gemeente'.
 • trouwboekje: € 32,40
 • twee getuigen gemeente € 36,50
 • wijzigen van locatie en/of tijd: € 41,50
 • annulering: € 73,00 (let op: volledige annulering kan tot het voorbereidingsgesprek met de trouwambtenaar; bij annulering nà het gesprek met de trouwambtenaar is het gehele tarief verschuldigd)

Kosteloos trouwen of partnerschapsregistratie

Jullie kunnen gratis trouwen of jullie partnerschap laten registreren. Hierbij is de ceremonie eenvoudig en duurt ongeveer 10 minuten.

Hoe lang duurt het?

Binnen vier weken na de online melding van jullie huwelijk of partnerschapsregistratie ontvangen jullie een bevestigingsbrief en factuur vanuit de gemeente. Mocht jullie voorkeursdatum niet meer beschikbaar zijn, dan nemen wij telefonisch contact met u op.

Uw (voorkeurs-) ambtenaar neemt vier weken voor het huwelijk contact met u op. Bij een kosteloze ceremonie wordt er géén contact opgenomen.

Extra informatie

 • Bij de Rijksoverheid kunnen jullie nog wat meer informatie krijgen over trouwen, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap
 • Als u of uw partner niet bij het huwelijk kan zijn, kan het huwelijk wel doorgaan. Hiervoor kunnen jullie toestemming vragen aan de minister van Justitie en Veiligheid. Bij bijzondere omstandigheden of als 1 van de partners vanwege militaire dienst ver weg is. Dit heet trouwen bij volmacht.
 • Als u in het buitenland woont, kunt u wel in Nederland trouwen. Eén van beiden moet wel in het bezit van de Nederlandse nationaliteit zijn. Doe dan de melding bij de gemeente Den Haag.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?