Gemeente Albrandswaard werkt hard aan het toegankelijk maken en houden van haar online informatie en dienstverlening. Deze toegankelijkheidsverklaring beschrijft de toegankelijkheid van de website www.albrandswaard.nl en twee subdomeinen (de afsprakenmodule en de webformulieren) die vallen binnen het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Naast het hoofddomein: https://www.albrandswaard.nl is op een aantal subdomeinen en websites ook informatie over Albrandswaard te vinden.

Ook zijn er websites van organisaties die op hun website diensten aanbieden vanuit de gemeente. Of zij geven informatie over deze diensten. Van deze websites zijn wij geen (juridisch) eigenaar. Wel voeren wij met deze organisaties gesprekken over het belang en de noodzaak van digitale toegankelijkheid.

Toegankelijkheid website gemeente Albrandswaard

Toegankelijkheid Albrandswaard.nl

De gemeente Albrandswaard verklaart dat de website Albrandswaard.nl nog niet volledig voldoet aan de richtlijnen uit DigiToegankelijk/ WCAG2.1. Van elk verbeterpunt is de oorzaak bekend en hebben wij acties uitgezet om ze op te lossen. Daarnaast is een concrete planning gemaakt.

Het onderzoeksrapport van 9 september 2019 is intern opgeslagen. Als u het rapport wilt ontvangen, kunt u mailen naar webteam@bar-organisatie.nl.

Toegankelijkheid overige websites met informatie vanuit de gemeente Albrandswaard

Van de overige websites/ social media kanalen is nog niet bekend in hoeverre deze toegankelijk zijn. De gemeente Albrandswaard verwacht uiterlijk het derde kwartaal van 2020 in beeld te hebben hoe toegankelijk de websites/kanalen zijn. Ook ligt er dan een plan hoe de websites/kanalen toegankelijk gemaakt kunnen worden.

Maatregelen voor toegankelijkheid

Gemeente Albrandswaard neemt (naast de actie naar aanleiding van het onderzoek) doorlopend verschillende maatregelen om haar website(s) toegankelijk te maken en te houden.

Feedback en contactgegevens

Heeft u problemen met het vinden van informatie op deze website? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 010 506 11 11 of via ons contactformulier. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een goed alternatief.

Wat kunt u van ons verwachten?

We informeren u over de voortgang en de uitkomst. Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging. Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Vervolg

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw vraag of opmerking is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Ondertekening

Deze verklaring is op 6 november 2019 ondertekend door Hans Cats, gemeentesecretaris van de gemeente Albrandswaard. Als u de getekende verklaring wilt zien, kunt u deze opvragen via webteam@bar-organisatie.nl.