Wat houdt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in?

Op 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking getreden. Deze wet vervangt de noodverordening. Nu een noodverordening niet langer noodzakelijk is, wordt de noodverordening van 18 november ingetrokken per 1 december 2020.

Het besluit tot intrekking van de noodverordening is vastgesteld en ondertekend door de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en in te zien op de website van Rijnmondveilig.

Kijk voor meer informatie over de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 op de website van de Rijksoverheid.

Ontheffing coronamaatregelen

Vanaf 1 december 2020 geldt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19; de coronawet. Hierin staan landelijke maatregelen tegen corona. Alleen in heel bijzondere gevallen kan de burgemeester een ontheffing geven.

Het verlenen van een ontheffing is een zeer grote uitzondering. Een ontheffing kan worden aangevraagd voor:

  • Groepsvorming
    Plaatsen waar het niet is toegestaan in groepen te zijn. Het gaat hier om een groep mensen die min of meer bij elkaar horen. Het gaat niet om een groep mensen die toevallig bij elkaar is, bijvoorbeeld om op een bus te wachten.
  • Openstelling publieke plaatsen
    Publieke plaatsen die niet, of alleen onder voorwaarden, open mogen zijn voor het publiek. Voorbeelden van publieke plaatsen zijn caf├ęs, restaurants, theaters en bioscopen.
  • Evenementen
    Evenementen die niet, of alleen onder voorwaarden, toegestaan zijn. Let op: als u een ontheffing heeft gekregen voor het organiseren van een evenement, moet u ook een evenementenvergunning aanvragen.

Ontheffing aanvragen