Specifieke verbeteringen voor www.albrandswaard.nl

Op maandag 9 november is de website www.albrandswaard.nl onderzocht door Stichting Accessibility. Ook de afsprakenmodule (https://afspraken.bar-organisatie.nl/Internetafspraken/Albrandswaard/) en de formulieren (https://dienstverlening.bar-organisatie.nl/) zijn getest. Hieruit bleek dat de website al voor een groot deel toegankelijk is. Ook zijn er punten die nog niet voldoen aan de eisen voor toegankelijkheid. Die punten zijn hieronder uitgewerkt.

Pdf-bestanden

De pdf-bestanden op onze websites zijn nog niet toegankelijk voor mensen die voorleessoftware gebruiken. Wij werken hard aan het toegankelijk maken van de pdf-bestanden door onder andere trainingen en het afspreken van aangepaste werkwijzen binnen de organisatie. Daarnaast wordt van elke pdf bepaald:
•    Of de informatie in de pdf nog actueel en relevant is om online aan te bieden. Zo ja,
•    de informatie om te zetten is in een webpagina. Zo nee,
•    het bestand toegankelijk te (laten) maken.

We verwachten per januari 2021 enkel toegankelijke pdf-bestanden aan te bieden op de hoofdwebsite (albrandswaard.nl).

Uitzondering hierop vormen de pdf-formulieren. Deze zijn bedoeld om te downloaden, met de pen in te vullen en per post op te sturen of aan de balie af te geven. Bijna alle pdf-formulieren hebben een digitale variant met uitzondering van die waarbij een handtekening vereist is, zoals de verklaring inwoning als iemand verhuist en gaat inwonen.

Een uitzondering geldt ook voor de pdf-bestanden die vanuit het raadsinformatiesysteem worden aangeboden. De kosten van het toegankelijk maken van deze documenten weegt niet op tegen het aantal mensen dat deze stukken bekijkt.

Wilt u de informatie uit een van onze pdf’s op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 010 506 11 11 of via ons contactformulier. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een juist alternatief waarmee u de informatie ontvangt.

Techniek

Koppen en tekstblokken

Koppen boven pagina’s en tekstblokken moeten, net als linkjes naar een andere pagina, op de juiste manier (met verschillende niveaus en betekenisvol) gebruikt worden. In de afsprakenmodule en de formulieren gebeurt dit nog niet altijd. Hierdoor herkent de voorleessoftware de opbouw/volgorde van de pagina niet.

Gebruik van kleur

In de afsprakenmodule wordt soms alleen door kleurverschil informatie overgebracht. Deze informatie kan door slechtziende of kleurenblinde bezoekers niet worden gezien.

Contrast

Het contrast op de webpagina's is grotendeels in orde. Er zijn nog een aantal problemen bij de hoog contrast versie van de website. Het contrast van de tekst op de achtergrond is te laag. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

Schalen van tekst

Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200% zonder dat hierbij informatie ontbreekt. Momenteel gaat dit nog niet goed.

Focus zichtbaar

Bij toetsenbordnavigatie (bewegen over een webpagina met de tabtoets in plaats van de cursor/muis) moet duidelijk zijn waar een bezoeker op de pagina is. Bij een klein scherm (bijvoorbeeld een smartphone) verschijnt er rechtsboven een menuknop (met 3 strepen). Als het menu eenmaal openstaat, is het niet meer in te klappen. Hierdoor ziet een bezoeker niet waar hij op de pagina zit.

Pop-ups in de afsprakenmodule

In de afsprakenmodule verplaatst bij toetsenbordnavigatie de focus zonder waarschuwing naar de knop ‘OK’. Daarna verschijnt een nieuw scherm met informatie (pop-up). Hierdoor kunnen websitebezoekers, vooral blinden, de weg kwijtraken in de website.

Waarschuwing van een invulfout in een formulier

Bij een invulfout wordt in de formulieren niet meteen duidelijk wat er fout is ingevuld en waar er fout is ingevuld (en wat er dus veranderd moet worden).

Labels of instructies

Op een aantal webpagina’s staat onderaan de vraag of de pagina naar wens is. Hieronder staan twee knoppen (ja en nee). Als op ‘nee’ wordt geklikt verschijnt een extra formulier om het antwoord toe te lichten en eventueel een e-mailadres achter te laten. Wat er in welk veld moet worden ingevuld, staat alleen in het veld zelf, in lichtgrijze letters. Deze tekst verdwijnt als iemand in het veld begint te tikken. Dat is niet de bedoeling. Er moet altijd duidelijk zijn wat er in een formulier moet worden ingevuld.

Maatregelen naar aanleiding van het toegankelijkheidsonderzoek

De problemen in de afsprakenmodule, het systeem achter de website (CMS) of de formulieren zijn besproken met en worden opgepakt door de leveranciers. We streven er naar dat deze omgevingen per januari 2020 digitaal toegankelijk te hebben.