U betaalt aan de gemeente onroerendezaakbelasting (ozb). De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van deze belasting. De gemeente stelt deze WOZ-waarde vast. Hiervoor gebruiken we de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond op 1 januari van het jaar ervoor. Deze datum heet de waardepeildatum.
Wilt u weten hoe de gemeente dit bedrag heeft berekend? Dan kunt u het Taxatieverslag WOZ aanvragen. Hierin staat bijvoorbeeld:

  • het pand waar het om gaat
  • verkoopcijfers van panden die op uw pand lijken
  • de WOZ-waarde van uw pand
  • gegevens uit het kadaster

Het aanvragen van een taxatieverslag is gratis.

 

Opvragen

Het taxatieverslag WOZ kunt u digitaal opvragen via SVWH.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente over de hoogte van de WOZ-waarde? U kunt bezwaar maken bij SVHW. Doe dit binnen 6 weken na de datum die bovenaan de brief van de gemeente staat.