U kunt op vele manieren energie (en daarmee geld) besparen. Van kleine aanpassingen in uw gedrag tot grotere maatregelen aan uw woning. Heeft u plannen om energiebesparende maatregelen te treffen aan uw eigen woning? De goedkoopste mogelijkheid om dit te financieren is met eigen geld. U kunt ook gebruik maken van onderstaande mogelijkheden.

Subsidie Duurzame Energie voor particuliere en zakelijke gebruikers

Met de nationale Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor zonneboilers, warmtepompen en biomassaketels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Minder gas, meer duurzame warmte

De overheid stimuleert de komende jaren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Via deze nieuwe subsidieregeling worden huishoudens die in hun eigen woning duurzame energie opwekken financieel ondersteund. Helpt u mee de omslag te maken naar een duurzamere energievoorziening?

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

Er is in totaal €100 miljoen in 2018 beschikbaar. Het exacte subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie.

Zo vraagt u subsidie aan

U kunt de subsidie aanvragen via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Subsidie energiebesparing eigen huis voor VvE's

Gaat u als Vereniging van Eigenaren (VvE) voor uw gebouw en appartement(en) maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis aan. Vve’s kunnen nog gebruik maken van deze regeling tot en met 2018.

In 2018 is 12 miljoen euro beschikbaar.

Een VvE kan subsidie aanvragen voor:

  • energieadvies en eventueel procesbegeleiding;
  • energieadvies in combinatie met een groen of duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en eventueel procesbegeleiding;
  • het laten uitvoeren van minimaal 2 energiebesparende maatregelen en eventueel een energieprestatiegarantie.

Aanvragen

Kijk voor meer informatie over de aanvraag van de investeringssubsidie op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO.

Stimulering Duurzame energieproductie voor bedrijven en (non-profit) instellingen

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is voor hernieuwbare energietechnieken zoals Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en primaire waterkering) en Zon.

De SDE+ 2018 heeft 2 openstellingsrondes: voorjaar en najaar. De SDE+ voorjaarsronde 2018 is gesloten. De periode van de openstelling najaarsronde 2018 is van 2 oktober 09.00 tot 8 november 17.00 uur.

Aanvragen

Kijk voor mee informatie over de aanvraag op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO.

Energiesubsidiewijzer

Als u op de website EnergieSubsidiewijzer uw woonplaats invult, ziet u voor welke leningen en voordelen u in aanmerking komt. Let wel op dat deze regelingen een beperkte looptijd hebben. Bovendien zijn de regelingen gebonden aan bepaalde voorwaarden. Lees deze eerst goed door voordat u een beslissing neemt.

Is deze pagina naar wens?