Sinds de regering enkele zorgtaken naar de gemeentes heeft overgeheveld, zijn wij verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van kwetsbare inwoners. Wij willen dat zij zo goed mogelijk zelfstandig kunnen (blijven) en kunnen meedoen in de samenleving. Dat doen wij in sommige gevallen door professionele zorg. Maar soms is dat (nog) niet nodig of is een andere oplossing beter. Of kan er iets extra’s gedaan worden, waardoor de kwetsbaarheid vermindert.

Wij willen graag samen met u, de inwoners en de maatschappelijke organisaties, de zorg beter vormgeven. Hierbij moeten we ook nog samen gaan ontdekken welke voorzieningen nu echt effectief zijn. Deze regeling maakt dit mogelijk.