Sinds de regering enkele zorgtaken naar de gemeentes heeft overgeheveld, zijn wij verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van kwetsbare inwoners. Wij willen dat zij zo goed mogelijk zelfstandig kunnen (blijven) en kunnen meedoen in de samenleving. Dat doen wij in sommige gevallen door professionele zorg. Maar soms is dat (nog) niet nodig of is een andere oplossing beter. Of kan er iets extra’s gedaan worden, waardoor de kwetsbaarheid vermindert.

Wij willen graag samen met u, de inwoners en de maatschappelijke organisaties, de zorg beter vormgeven. Hierbij moeten we ook nog samen gaan ontdekken welke voorzieningen nu echt effectief zijn. Deze regeling maakt dit mogelijk.

Hoe werkt het?

Deze subsidie kan aangevraagd worden door (groepen) burgers én professionele organisaties.

DigiD linkAanvraagformulier subsidie ondersteuning kwetsbare personen

1 jaar op proef

De regeling maakt het ook mogelijk om nieuwe ideeën uit te proberen en door te ontwikkelen. Uw veelbelovende idee kan bijvoorbeeld door subsidie ondersteund worden. Na een jaar wordt gekeken of het inderdaad het gewenste effect heeft. Als dat zo is, dan kan het een vervolg krijgen met bijvoorbeeld een inkoop- of vervolgsubsidie. Als dat niet zo is, dan kunnen wij besluiten ermee te stoppen of het aan te passen en nog een jaar te proberen.

Na maximaal 2 jaar moet duidelijk zijn of uw project inderdaad meerwaarde heeft. Voor ons heeft het meerwaarde als het project een vervanger is voor het huidige aanbod. Immers, het Rijk heeft aangekondigd dat er minder geld naar de gemeentes gaat. Wij spreken van een goede vervanging als het project voor dezelfde prijs een betere kwaliteit zorg biedt of voor een lagere prijs dezelfde kwaliteit zorg biedt. Of als u aan kunt tonen dat kwetsbare personen minder of later of helemaal geen gebruik hoeven te maken van zorg.

Puntenlijst

Zowel de aanvragen als de eindresultaten van de projecten worden beoordeeld door een toetsingscommissie. Hierin zitten personen die de Albrandswaardse samenleving goed kennen, zoals een afgevaardigde van de maatschappelijke adviesraad, mensen van het wijkteam en een wijkregisseur. Zij beoordelen de aanvragen met behulp van een puntenlijst. De puntenlijst vindt u onderaan deze pagina. Die puntenlijst hanteren wij omdat dit voor iedereen duidelijk maakt waar op beoordeeld wordt. De leukste, maar vooral de meest zinvolle ideeën zullen wij uitnodigen voor een presentatie en om vragen te stellen.

Waar letten wij op in uw aanvragen?

Zoals wij eerder noemden hanteert de toetsingscommissie een punten lijst. Hierin komen in ieder geval de volgende elementen aan bod:

Beleidsdoelen

 • Ondersteunt het de doelen uit de Preventie Agenda Albrandswaard (2017)?
 • Ondersteund Wmo Beleidskader 2015?

Innovatie

 • Is het vernieuwend voor Albrandswaard?
 • Is het beter, slimmer of goedkoper als iets vergelijkbaars dat er al is?
 • Heeft het elders zijn nut al bewezen?

Voor en door Albrandswaarders

 • Is het aangevraagd door een Albrandswaardse organisatie of groep inwoners?
 • Wordt er veel samengewerkt met partners en inwoners uit Albrandswaard?

Overkoepelend

 • Heeft het project ook een gunstig effect op jeugdigen en werklozen?
 • Heeft het project ook een gunstig effect op de wijk?

Overig

 • Is het praktisch uitvoerbaar?
 • Is er vraag naar dit aanbod?
 • Wat zijn de kosten en de baten?

Vragen?

Als u nog vragen heeft of behoefte aan meer informatie, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (010) 506 11 11. In onderstaand overzicht kunt u zien naar welke persoon u het beste kunt vragen:

 • Voor alle inwoners die met ideeën rondlopen: Richard van Vliet of Burcin Korkmaz (wijkregisseurs).
 • Als u wilt toetsen of uw idee draagvlak heeft: Jolanda Buitenhuis (wijkteam).
 • Als u nog vragen heeft over de ‘spelregels’ of de wijze van indienen: Saskia Kloppenburg (subsidiecoördinator).

Puntentoekenning professionele organisaties

Soort aanvraagmaximaal 95
Het project is innovatief, bestaat nog niet in Albrandswaard6
Het project heeft ook een gunstig effect op jeugdigen en (langdurig) werklozen0 tot 6
Het project is aangevraagd door een samenwerking van meer dan 2 partijen3
De organisatie is gevestigd en aanwezig in Albrandswaard3
Er wordt samengewerkt met (een groep)
inwoners
3
Het project ondersteunt de doelstellingen in de
Preventie Agenda Albrandswaard (vanaf 2017)
en het collegeprogramma
0 tot 10
Effectiviteit 
Uit het projectplan blijkt heel duidelijk hoe de duurdere zorg verminderd kan worden (met een berekening of solide argumentatie)0 tot 10

Uit het projectplan blijkt heel duidelijk op welke manier de kwetsbare doelgroep betere zorg krijgt (met goede beschrijving en een voorstel hoe dit meetbaar te maken)

0 tot 6
Uit het projectplan blijkt de praktische uitvoerbaarheid0 tot 6
Maatschappelijke vraag 
Het project heeft meerwaarde voor de werkzaamheden van het wijkteam0 tot 6
Het project geeft antwoord op een maatschappelijke vraag of hiaat in het aanbod die is geconstateerd door het wijkteam0 tot 10
Project is gericht op zorgwekkende zorgmijders0 tot 10
Financiën 
De aanvraag bedraagt (meer dan) de helft van het totaal beschikbare bedrag -5
De aanvraag bedraagt (meer dan ¾) van het beschikbare bedrag -8
Het project kan na maximaal 2 jaar zonder gemeentelijke financiering verder  8
Het is een tijdelijk project  8
Resultaten (uit onderstaande punten moet blijken dat het project een vervanger of verbetering kan zijn van het huidig aanbod) maximaal 50
Door dit project zijn meer dan 5 kwetsbare personen ondersteund in hun zelfredzaamheid en participatie0 tot 5
Door dit project zijn meer dan 10 kwetsbare personen ondersteund in hun zelfredzaamheid en participatie (deelnemersaantallen)5 tot 10
De kosten per cliënt zijn lager dan de inzet van begeleiding10
De kosten per cliënt zijn nagenoeg hetzelfde dan bij de inzet van de begeleiding, maar de resultaten en de kwaliteit is duidelijk beter.
(deelnemersaantallen en zrm)
10
Door dit project is de afhankelijkheid van de begeleiding vermindert en/of uitgesteld (deelnemersaantallen en de scores op de zrm)0 tot 10
Door dit project worden zorgwekkende zorgmijders beter bereikt (aantallen, zrm)0 tot 10

Puntentoekenning maatschappelijke initiatieven

Soort aanvraagMaximaal 45
Het project is nieuw, bestaat nog niet in Albrandswaard6
Het project heeft ook een gunstig effect op de langdurig werklozen en kwetsbare jongeren, duurzaamheid en buitenruimte0 tot 6
Het project is aangevraagd door een groep inwoners3
Het project is aangevraagd door een straat of buurt6
Het projectplan maakt duidelijk dat er gestreefd wordt naar het ondersteunen van kwetsbare personen0 tot 6
Het is makkelijk uit te voeren0 tot 6
Het biedt meerwaarde aan de werkzaamheden van het wijkteam0 tot 10
Financiën 
De aanvraag kan na maximaal 2 jaar zonder externe financiering verder 5
Het betreft een aanvraag voor een tijdelijk initiatief 5
Resultatenmaximaal 45
Door dit project zijn meer dan 5 kwetsbare personen ondersteund in de zelfredzaamheid5
Door dit project is de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van de deelnemende personen verbeterd (tevredenheidsmeting)0 tot 10
Door dit project is de afhankelijkheid van de begeleiding verminderd en/of uitgesteld (deelnemersaantallen en de scores op zrm)0 tot 20
Door dit project worden zorgwekkende zorgmijders beter bereikt (deelnemersaantallen)0 tot 10