Zet uw organisatie of vereniging zich in voor de bevordering van onderwijs, sport, welzijn, jeugd, zorg, gezondheid, cultuur of maatschappelijk werk? Of draagt uw organisatie bij aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Doel van subsidie:

  • Ondersteunen en stimuleren van activiteiten die worden georganiseerd voor inwoners van de gemeente
  • Realiseren van een breed aanbod van voorzieningen voor inwoners.

Waarvoor subsidie aanvragen?

U kunt voor diverse activiteiten subsidie aanvragen. Bijvoorbeeld: algemeen maatschappelijk werk, bibliotheekwerk, buurtpreventie, culturele vorming, cultuurhistorisch erfgoed, gehandicapten, gezondheidszorg, jeugd en gezin, jeugd en jongerenwerk, maatschappelijke ondersteuning, ouderenwerk, peuterwerk, sport, veiligheid, vluchtelingenwerk, vrijwilligerswerk, welzijnswerk, wijkleefbaarheid.

Regels

  • Op alle subsidies is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.
  • De algemene regels voor de 3 subsidievormen liggen vast in de 1e gewijzigde algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 en 1e gewijzigde uitvoeringsregels behorende bij subsidieverordening.
  • In het subsidieregister leest u welke instellingen, stichtingen en verenigingen een subsidie krijgen. Ook ziet u een overzicht van alle (op dat moment) verleende subsidies.
  • Organisaties krijgen niet zomaar een subsidie. Zij leggen achteraf verantwoording aan ons af over hun activiteiten. Pas daarna stellen we het definitieve subsidiebedrag vast. De bedragen die u in het register ziet, zijn dus niet de definitieve bedragen.

Informatie en aanvragen

Wilt u meer informatie over het subsidiebeleid, de uitvoeringsregels of een aanvraagformulier opvragen? Stuur dan een e-mail naar subsidie@bar-organisatie.nl.

Binnenkort zullen de aanvraagformulieren hier beschikbaar zijn als downloadbare PDF-bestanden.

Vaststelling van subsidies

We kennen subsidies toe op basis van ons subsidiebeleid. Er zijn 3 subsidievormen

  • budgetsubsidie (jaarlijks vanaf € 10.000,-)
  • waarderingssubsidie (jaarlijks tot € 10.000,-)
  • investeringssubsidie (incidenteel na raadsbesluit).

Tips

Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard

Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard heeft als doel mensen en middelen bij elkaar te brengen en daarmee de leefbaarheid in Albrandswaard te verbeteren. Met tijd, betrokkenheid, ideeën en geld realiseert de stichting tal van lokale projecten en initiatieven. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard.

DeltaPORT Donatiefonds

Het DeltaPORT Donatiefonds geeft bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk, die actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en toerisme in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Kijk voor meer informatie op de website van DeltaPORT Donatiefonds.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?