Zet uw organisatie of vereniging zich in voor de bevordering van onderwijs, sport, welzijn, jeugd, zorg, gezondheid, cultuur of maatschappelijk werk? Of draagt uw organisatie bij aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Doel van subsidie:

  • Ondersteunen en stimuleren van activiteiten die worden georganiseerd voor inwoners van de gemeente
  • Realiseren van een breed aanbod van voorzieningen voor inwoners.

Waarvoor subsidie aanvragen?

U kunt voor diverse activiteiten subsidie aanvragen. Bijvoorbeeld: algemeen maatschappelijk werk, bibliotheekwerk, buurtpreventie, culturele vorming, cultuurhistorisch erfgoed, gehandicapten, gezondheidszorg, jeugd en gezin, jeugd en jongerenwerk, maatschappelijke ondersteuning, ouderenwerk, peuterwerk, sport, veiligheid, vluchtelingenwerk, vrijwilligerswerk, welzijnswerk, wijkleefbaarheid.

Aanpak

Wilt u meer informatie over het subsidiebeleid of over het opvragen van een aanvraagformulier? Neem dan contact op met coördinator subsidies Ria van Zeijl via telefoonnummer (010) 506 11 11. Of stuur een mail.

Vaststelling van subsidies

We kennen subsidies toe op basis van ons subsidiebeleid. Er zijn 3 subsidievormen

  • budgetsubsidie (jaarlijks vanaf € 10.000,-)
  • waarderingssubsidie (jaarlijks tot € 10.000,-)
  • investeringssubsidie (incidenteel na raadsbesluit).

Regels

Tips

Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard

Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard heeft als doel mensen en middelen bij elkaar te brengen en daarmee de leefbaarheid in Albrandswaard te verbeteren. Met tijd, betrokkenheid, ideeën en geld realiseert de stichting tal van lokale projecten en initiatieven. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard.

DeltaPORT Donatiefonds

Het DeltaPORT Donatiefonds geeft bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk, die actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en toerisme in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Kijk voor meer informatie op de website van DeltaPORT Donatiefonds.