Terwijl in Barendrecht en Ridderkerk minder hoeft worden betaald voor afvalverwerking, gaan Albrandswaarders juist meer betalen. "Albrandswaard kan geen extra geld meer stoppen in het ophalen van ons afval. Onze gemeente heeft tot 2021 extra geld bijgelegd om de kosten voor afvalverwerking minder te laten stijgen voor haar inwoners. Maar onze gemeenteraad heeft in 2020 besloten om dat niet meer te doen omdat we daar niet genoeg geld meer voor hebben", legt wethouder Martijn Heezen uit. "Daarbij wordt afval verbranden steeds duurder." In Albrandswaard is een petitie gestart tegen de stijgende afvalkosten.

De wethouder heeft vorige week de initiatiefnemers van de petitie uitgenodigd en is met hen in gesprek gegaan. "Het verwerken van restafval is steeds duurder geworden", aldus Heezen. "Dat kunnen we niet tegenhouden. Wat we wel kunnen doen is zo goed mogelijk afval scheiden om de kostenstijging te beperken. Hoe minder restafval we inzamelen, hoe meer we de kosten kunnen beperken."

Heezen: "Meer afval scheiden en per aangeboden zak afval laten betalen is wat werkt. Hierin zitten we op de goede weg, maar het moet nog beter om de kosten de komende jaren in de hand te houden. Uit onderzoeken blijkt dat er nog 100 kilo per persoon per jaar in de mini-container voor restafval en PMD zit dat gescheiden kan worden aangeboden. Met elkaar kunnen we in Albrandswaard dus nog eens 2,5 miljoen kilo aan materialen uit het restafval scheiden. Denk aan papier, textiel, glas en etensresten."

Wel PMD bij restafval

Maar hoe kan het dan dat als er meer afval moet worden gescheiden, Albrandswaarders weer plastic, metaal en drinkpakken (PMD) bij het restafval moeten doen? Heezen: "Met de techniek van tegenwoordig kan dit beter bij de verwerker uit het afval gehaald worden. En ook goedkoper. We besparen zo op onze totale kosten en dat scheelt per huishouden. Als we dat niet doen, betalen inwoners 9 euro in plaats van 3 euro per keer dat ze de container aan de straat zetten."

BAR-gemeenten

Wat de initiatiefnemer van de petitie opmerkt, is dat de andere twee BAR-gemeenten, Barendrecht en Ridderkerk, minder omhoog zijn gegaan in de kosten. Heezen: "Iedere gemeente mag zelf invulling geven aan het afvalbeleid. In Barendrecht en Ridderkerk kunnen de kosten worden gedrukt door geld uit de reserves te halen. Dat geld is er in Albrandswaard niet meer."

Vastrecht

En dan is er nog een reden waarom inwoners van Albrandswaard meer betalen dan in de twee andere BAR-gemeenten: welke kosten er in het vastrecht zitten. Iedere gemeente kiest zelf welke kosten hierin verwerkt worden en dat kan dus verschillend zijn. Wethouder Heezen benadrukt hierbij dat het nieuwe afvalbeleid geen verdienmodel is. "Dat is zelfs wettelijk verboden. Onze gemeente laat eerlijk zien wat het ophalen en verwerken van afval werkelijk kost", verklaart de wethouder. "Kosten voor bijvoorbeeld handhaving als mensen vuil op straat gooien of de kwijtschelding voor mensen met de laagste inkomens zitten bij ons in het vastrecht verwerkt."

Het tarief is op 20 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

Meer weten?

Kijk op www.bar-afvalbeheer.nl of download de NV BAR Afval-app.