Donderdag 16 juli ondertekenden wethouder Ronald Schneider en de heer Lems de startovereenkomst voor het marktinitiatief Graaf van Portland. Hiermee is een volgende stap gezet naar de realisatie van een voorziening voor horeca, educatie en recreatie aan de westzijde van de Koedood in het Buijtenland van Rhoon.