Let op: Op dit moment is het budget voor het aanvragen van een Starterslening op. Je kunt daarom tijdelijk geen Starterslening aanvragen.

De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. Hierdoor wordt dat ene speciale huis toch mogelijk. De Starterslening is een aanvullende lening op je reguliere hypotheek voor je eerste koophuis. Deze lening kan het verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en je maximale hypotheek. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten is verantwoordelijk voor deze Startersleningen.

Wat zijn de voorwaarden?

Er zijn voorwaarden opgesteld waaraan je moet voldoen om voor een starterslening in aanmerking te komen. Zo bepalen wij de maximale hoofdsom van de Starterslening. Je komt in aanmerking voor een Starterslening wanneer:

 • je in Albrandswaard verblijfsgerechtigd en woont
 • je niet eerder (mede)eigenaar bent geweest van een koopwoning
 • je op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning bewoont of minimaal 1 jaar inwonend bent bij (pleeg)ouders;
 • je de woning zelf gaat bewonen.

De Starterslening is van toepassing op alle bestaande- en nieuwbouwwoningen in de gemeente Albrandswaard, waarvan de totale verwervingskosten niet meer bedragen dan het maximale bedrag volgens de geldende actuele NHG normen. Onder verwervingskosten vallen ook meerwerk- en verbouwingskosten.

De Starterslening wordt toegekend onder de bepalingen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)(externe link). Voor je eerste hypotheek gelden ook enkele voorwaarden.

Wat is de hoogte van de starterslening?

De hoogte van de Starterslening hangt af van:

 • je inkomen;
 • je eigen vermogen.

De Starterslening mag maximaal 20% van de totale kosten om een woning aan te kopen bedragen. De aankoopkosten bestaan naast de koopsom uit onder andere de overdrachtsbelasting (bestaand huis) en financieringskosten, eventueel meerwerk en rente tijdens de bouw (nieuwbouwhuis). Het maximumbedrag per Starterslening bedraagt € 35.000,00.

Hoe werkt een Starterslening?

 • De totale financiering bestaat uit een hypothecaire lening bij een bank van jouw keuze en een Starterslening die je afsluit bij de SVn(externe link).
 • De eerste drie jaar is de Starterslening renteloos en aflossingsvrij.
 • Na het derde jaar van de looptijd wordt je rente en aflossing vernieuwd.
 • Op verzoek vindt na 3, 6, 10 en 15 jaar een hertoetsing van je inkomen plaats. Als dan blijkt dat jouw financiële draagkracht niet (voldoende) is gestegen, dan worden rente en aflossing aan jouw situatie aangepast volgens de uitvoeringsregels van de gemeente.
 • Je kan altijd kosteloos extra aflossingen doen op je Starterslening.
 • Bij de verkoop van de woning los je de Starterslening volledig af.

Hoe vraag ik een starterslening aan?

Je hebt een huis gevonden die je graag wilt kopen. Het huis is een koophuis dat voor de Starterslening in aanmerking komt. Een hypotheekadviseur kan je vertellen welk bedrag je kan lenen en wat het je precies per maand gaat kosten. Hij kan je ook informeren over de Starterslening. Je tekent een voorlopig koopcontract onder voorbehoud dat de financiering rondkomt. Daarna vraag je bij de gemeente een Starterslening aan.

Dit gaat als volgt in zijn werk:

 • Je vraagt een aanvraagformulier aan bij de gemeente (zie contact).
 • Je stuurt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de gevraagde gegevens naar het SVn(externe link).
 • Als blijkt dat je de Starterslening financieel kan dragen, stuurt het SVn de financiële beoordeling naar de gemeente.
 • Op basis van het advies van SVn neemt de gemeente een besluit of u de lening wel of niet krijgt.
 • Vervolgens vraag je via je hypotheekadviseur één of meerdere offertes op voor je eerste hypotheek.
 • Je stuurt de ondertekende offerte naar de SVn. Als deze eerste hypotheek voldoet aan de voorwaarden, krijg je van de SVn de offerte voor de Starterslening.
 • Na akkoord gaan de eerste hypotheek en de Starterslening naar de notaris.

Contact

Heb je nog vragen over de starterslening? Bel dan mevrouw H. Habib, via telefoonnummer (010) 506 11 11. Of stuur een e-mail naar startersleningen@albrandswaard.nl.

Of kijk voor meer inhoudelijke informatie op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten(externe link) (SVn). Ook kan je bellen met SVn via telefoonnummer 033 - 253 9436.