De komende maanden worden in Albrandswaard de inzamelvoorzieningen voor PMD+restafval, papier/karton en glas verder geoptimaliseerd. Zo is er straks altijd een container voor PMD+restafval, papier/karton of glas bij u in de buurt. Hiermee wordt het u zo makkelijk mogelijk gemaakt om grondstoffen gescheiden in te leveren.

Containerlocaties vastgesteld

Op een aantal locaties worden extra ondergrondse containers geplaatst. Deze locaties zijn in samenspraak met inwoners tot stand gekomen. Over een aantal andere locaties wordt momenteel nog met inwoners overlegd. Na afweging van de verschillende belangen heeft het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit genomen en zijn de locaties voor het plaatsen van extra ondergrondse containers vastgesteld. Op woensdag 17 maart wordt gestart met het plaatsen van de containers. De ondergrondse containers zijn na plaatsing direct te gebruiken. Op de website van BAR Afvalbeheer vindt u de locaties en de planning voor het plaatsen van de ondergrondse containers.

Omwisseling ondergrondse containers

In maart gaan we op een aantal locaties in Albrandswaard ook ondergrondse containers omwisselen. Bijvoorbeeld: er staan nu twee ondergrondse containers voor PMD+restafval en één daarvan wordt een container voor papier/karton. Ook dit is onderdeel van het optimalisatieplan van de inzamelvoorzieningen. De planning en de locaties van de containers die worden omgewisseld, zijn te vinden op de website van BAR Afvalbeheer.