Onder sociaal ondernemen verstaan we het investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de (lokale) samenleving. Ondernemers met personeel kunnen hierbij als werkgever een belangrijke rol spelen. Trotse, loyale werknemers die zich thuis voelen op de werkvloer, hun talent en ambitie op de juiste manier kunnen inzetten en zich optimaal kunnen ontwikkelen, zijn productiever en gezonder. Sociaal werkgeverschap leidt daarmee dus direct tot positieve resultaten voor uw bedrijf.

Winst

Sociaal ondernemen levert winst op voor de samenleving maar ook voor uw onderneming. Denk aan zakelijke winst in de vorm van versterking van uw imago, het aanboren van nieuwe markten en uitbreiding van uw netwerk en kennis. Ook op menselijk vlak levert sociaal ondernemen veel op. Het bevordert de teamgeest, inspiratie, trots en ontwikkeling van talenten en competenties van individuele medewerkers.

Ondersteuning

Het Werkgeversservicepunt BAR (WSP BAR) ondersteunt bedrijven die duurzaam sociaal willen ondernemen. Het WSP BAR wil kennis delen, ervaringen uitwisselen, vragen stellen en beantwoorden en adviezen geven.

Meer informatie over sociaal ondernemen?

Wilt u meer weten over sociaal ondernemen? Neem dan contact met ons op.