De plantsoenen van de gemeente worden deze winterperiode weer gesnoeid om klaar te zijn voor het voorjaar. Door oude, dode takken te verwijderen krijgen de planten weer ruimte en zonlicht om te kunnen groeien en bloeien. Zo houden we de planten gezond en leven ze langer.

Voor sommige planten is het het beste om eens in de zoveel jaar ál het oude, dode hout te snoeien. Daarbij wordt alles van de plant tot 20-30 cm boven de grond gesnoeid. Dat ziet er in het begin wat kaal uit, maar al snel gaan deze planten weer groeien en krijgen ze allemaal nieuwe, gezonde takken.

Aandacht voor de natuur

Bij het snoeien hebben we niet alleen aandacht voor de planten zelf, maar ook voor vogels en andere dieren die in de struiken leven. Dat is één van de redenen dat we de planten in de winter snoeien. De vogels zijn dan nog niet begonnen met het bouwen van een nestje. Bij een zachte winter beginnen ze daar soms eerder mee. Daarom controleren we altijd vlak voordat we beginnen goed of er vogels in de struiken aan het nestelen zijn. Is dat het geval, dan snoeien we niet.

Plattegronden

Hieronder kunt u een plattegrond van uw wijk downloaden. Daarop ziet u waar deze winter gesnoeid wordt.

Plattegronden snoeiwerkzaamheden