De gemeente is al enige tijd in gesprek met de bewonerscommissie Rijsdijk over het te snel rijden op de Rijsdijk. Naast deze gesprekken ontvangt de gemeente ook al langere tijd diverse meldingen over dit rijgedrag. In samenwerking met de bewonerscommissie is daarom een plan opgesteld om snelheidsremmende maatregelen te treffen.

Locaties voorgenomen versmallingen

De aanpassingen van de Rijsdijk bestaan uit versmallingen, die afwisselend aan de linkerzijde en rechterzijde van de weg worden aangebracht. Hierdoor wordt het verkeer gedwongen de snelheid te verminderen. De voorgenomen locaties van deze versmallingen vindt u terug op de tekening onderaan deze pagina. Op de tekening ziet u zowel een overzicht van de hele Rijsdijk als details van de plaatsen met de versmallingen. Ter verduidelijking: de voorgenomen versmallingen worden aangebracht ter hoogte van huisnummers 15/17, 47/49, 71/73 en 83/85.

De versmallingen bestaan uit kleine eilandjes, die verhoogd worden aangebracht in het wegdek met daarop aan elke zijde een zwart / witte paal om de attentiewaarde te verhogen. Een voorbeeld van een dergelijk versmalling vindt u aan het begin van de Tijsjesdijk komende vanaf de Rijsdijk.

Kaart met locaties snelheidsremmende maatregelen Rijsdijk

Meer informatie

We gaan er vanuit dat de voorgenomen maatregelen voldoende zijn om de snelheid op de Rijsdijk te verminderen. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Martien Berkelaar via m.berkelaar@bar-organisatie.nl. Bezwaren kunt u tot uiterlijk 10 april 2020, met onderbouwing, naar hetzelfde adres sturen. Daarna zullen we de belangen afwegen. Eventuele bezwaren worden beoordeeld en afgewogen wat mogelijk tot aanpassing van het plan kan leiden. Van de vervolgstappen wordt u daarna geïnformeerd.