De Seniorenraad Albrandswaard behartigt de belangen van alle ouderen in de gemeente Albrandswaard. Zij doet dat onder andere door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente en aan de Stichting Welzijn Albrandswaard.

Leden Seniorenraad

In de raad zitten afgevaardigden van de ANBO, PCOB, de Cliƫntenraad van Hooge-Werf, de Cliƫntenraad van De Klepperwei, De Stichting Diaconaal en Infocentrum Albrandswaard, de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid en een aantal onafhankelijke personen.

Vergaderingen

De vergaderingen van de raad zijn openbaar en worden meestal gehouden in het gemeentehuis aan de Hofhoek 5 in Poortugaal. De vergaderdata met agenda worden aangekondigd in De Schakel en op de website van de gemeente onder Nieuws.

Contactgegevens

De heer Peter Guijt
Telefoon: 06-52669774
E-mail: kaea64kn@kpnmail.nl