De Schutskooiwijk in Poortugaal ondergaat de komende jaren een transformatie. De 108 huurwoningen in de wijk zijn toe aan vernieuwing. Daarnaast heeft de gemeente Albrandswaard de ambitie om nieuwe woningen te bouwen aan de westelijke rand van Poortugaal. Dit alles met als doel: een groene, leefbare wijk waar het prettig wonen en verblijven is. De eerste stap is gezet. De gemeente en Woningbouwvereniging Poortugaal (WBVP) zijn samen begonnen aan de stedenbouwkundige verkenning.

Bij het maken van de stedenbouwkundige verkenning worden huidige en toekomstige bewoners en gebruikers van Poortugaal-West en de Schutskooiwijk betrokken.

Planning

De plannen voor Poortugaal-West en de Schutskooiwijk worden in fasen gemaakt. De gemeenteraad kan in het najaar over de verkenning besluiten en het kader vastleggen voor de verdere ontwikkeling. Op dat moment kan ook de woningcorporatie definitief besluiten over de toekomst van de 108 huurwoningen. Als die besluiten zijn genomen, kunnen de plannen verder worden uitgewerkt en voorbereid.

Meer informatie

Actuele informatie is te vinden op de projectpagina van de WBVP.