Met ingang van 1 januari 2021 zorgt de gemeente voor het onderhoud van een deel van de rioolaansluiting. De gemeente onderhoudt het deel van de rioolaansluiting in het openbare gebied (tussen het hoofdriool en de perceelgrens). De eigenaar van een gebouw is vanaf 1 januari 2021 alleen nog maar verantwoordelijk voor het onderhoud aan het deel van de rioolaansluiting op zijn eigen terrein (tussen de perceelgrens en het gebouw). De eigendomssituatie blijft ongewijzigd: u bent eigenaar van de huisaansluiting van de gevel tot aan het hoofdriool.

Gescheiden rioolstelsel

Albrandswaard beschikt over gemengde en gescheiden rioolstelsels. Gescheiden riolering houdt in dat het huishoudelijk afvalwater vanuit toiletten, badkamer en keuken gescheiden van het hemelwater wordt afgevoerd. In de regel merkt u hier niets van. Toch gaat het in de praktijk nog wel eens fout als tijdens verbouwingen sanitair wordt verplaatst of bijvoorbeeld de wasmachine in de schuur wordt aangesloten op de regenpijp.

De gemeente draagt zorg voor het onderhoud van het openbare riool. U bent zelf verantwoordelijk voor het riool op uw eigen terrein. Heeft u een verstopping? Volg dan de onderstaande stappen.

Stap 1: graaf uw ontstoppingsput vrij

De ontstoppingsput bevindt zich meestal dicht bij de erfgrens. Is er geen ontstoppingsput aanwezig, dan graaft u de leiding zo dicht mogelijk bij de erfgrens vrij. Komt u er niet uit? Bel de gemeente via (010) 506 11 11.

Informeer bij uw buren of zij ook problemen hebben met de riolering. Gaat het om riolering waar de gemeente niet verantwoordelijk voor is? Neem dan contact op met de eigenaar of verhuurder van het woningblok of bedrijfspand.

Stap 2: controleer of er water in de ontstoppingsput staat

Er staat water in

de verstopping bevindt zich in het gemeentelijke deel van de huisaansluiting of het hoofdriool. Bel de gemeente via telefoonnummer (010) 506 11 11.

Er staat geen water in

de verstopping bevindt zich in de leiding in het perceel. U kunt een ontstoppingsbedrijf bellen. De kosten zijn voor u.

Let op

Als u op eigen initiatief een ontstoppingsdienst inschakelt en werkzaamheden in de openbare ruimte uitvoert, zonder dat de gemeente de kans heeft gekregen om de situatie te beoordelen, dan komt u niet in aanmerking voor vergoeding van de gemaakte kosten. U kunt de gemeente bellen via (010) 506 11 11. Dit algemene nummer is 24/7 bereikbaar.

Kosten en vergoeding

De kosten voor onderzoek en herstel zijn voor rekening van de eigenaar van de aangesloten woning en gebruiker van het riool. Hebt u kosten gemaakt om de verstopping op te lossen? Dan kunt u alleen een vergoeding krijgen als de oorzaak aan gemeentelijke werkzaamheden of gemeentelijke beplanting ligt. Alle andere oorzaken zoals verzakkingen en breuken van leidingen of wortelgroei van een boom uit uw tuin zijn voor rekening van de aangesloten woningeigenaar. Het is ook mogelijk dat de verstopping wordt veroorzaakt door een via het toilet meegespoelde dweil, papieren luiers of geloosd frituurvet. Dergelijke zaken horen niet thuis in de riolering. In deze gevallen worden de kosten verhaald op de bewoner van de aangesloten woning.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?